Posted by: Boris Winterhalter | October 24, 2008

Mielenkiintoinen väitöstilaisuus

Tänään olin Viikissä mielenkiintoisessa väitöstilaisuudessa. Aiemmin historian tutkijana väitellyt Lena Huldén väitteli nyt Helsingin Yliopiston metsätieteellisessä Anopheles-hyttysestä ja Plasmodium vivax loisesta, jotka yhdessä aiheuttavat horkkataudin eli malarian.

Lenan väitöskirjan tiivistelmä:
Dissertationes Forestales 73
Huldén, Lena 2008. The decline of northern malaria and population dynamics of Plasmodium vivax. University of Helsinki, Department of Forest Ecology

Eurooppa julistettiin malariavapaaksi mantereeksi vuonna 1975. Malarian häviämistä on perinteisesti pidetty useiden tarkoituksellisten toimenpiteiden, kuten esim. vektorina toimivien hyttysten hävittämisen, hyttysverkkojen käytön ja tehokkaamman lääkitysten ansiona. Malaria kuitenkin hävisi monista maista, kuten Suomesta, jo ennen kuin näihin toimenpiteisiin oli ryhdytty. Tämän väitöskirjan tarkoituksena on malarialoision, Plasmodium vivaxin, ekologian tutkiminen sekä loision vuorovaikutus ihmisen ja vektorin kanssa. Tutkimalla malarian häviämiseen vaikuttaneita tekijöitä on ehkä mahdollista parantaa nykyaikaista P. vivaxin vastaista strategiaa. Loisiota tutkittiin Suomesta kerätyn aineiston valossa. Suomesta saatu malariatilasto muodostaa maailman pisimmän aikasarjan (1749–2008). Malariaa välittäneet hyttyslajit, Anopheles messeae ja A. beklemishevi, ovat edelleen Suomessa yleisiä.

Vivax-malarian hävittäminen on vaikeata, koska loisiolla on ihmisen maksassa esiintyvä lepovaihe. Tämä lepovaihe voi vuosienkin alkuperäisen tartunnan jälkeen aiheuttaa taudin uusiutumisen. Nyt osoitettiin, että P. vivax pystyy havaitsemaan mahdollisen vektorin läsnäolon, sillä Anopheles-hyttysen purema laukaisee uusiutumisen. Mekanismi maksimoi loision mahdollisuuksia löytää uuden vektorin suvullista lisääntymistä varten. Lepovaihe voi säilyä maksassa ainakin yhdeksän vuotta.

Koska loisio viettää ihmisessä useita vuosia, on taudin kantajan käytöksellä ollut ratkaiseva merkitys taudin häviämiselle Suomesta. Keväisin esiintyvien malariaepidemioiden osoitettiin johtuvan lämpimästä edelliskesästä. Kesän tai vuoden keskilämpötilalla ei kuitenkaan ollut vaikutusta taudin pitkäaikaiseen esiintymiseen. Malaria hävisi Suomesta hitaasti ilman hyttysten hävittämistä. Sosiologiset muutokset suurperheistä ydinperheeseen johtivat vähitellen pienempiin talouksiin. Malarian esiintyminen onkin selvästi yhteydessä kotitalouksien kokoon. Nämä seikat eristivät P. vivax -populaatiot, joiden habitaatit muodostuivat yhdessä makuuhuoneessa nukkuvista ihmisistä ja samassa huoneessa talvehtivista vektoreista. Lisääntynyt eristäytyneisyys johti lopulta vivax-malarian häviämiseen. Johtopäätöksenä on, että myös paikallisiin oloihin kehitetyt metapopulaatiomallit tulisi ottaa käyttöön maankäytön ja yhteiskuntien suunnittelussa malarian vastaisessa taistelussa.

Asiasanat: malaria, Plasmodium vivax, Suomi, uusiutuminen, talouskunnan koko, Anopheles messeae, Anopheles beklemishevi, vektorivälitteiset taudit

Koko väitöskirja (engl.) löytyy: http://www.metla.fi/dissertationes/df73.htm


Vastaväittäjänä
oli maailmankuulu hyönteisten välittämien tautien tutkija, Paul Reiter Ranskan Pasteur Instituutista. Hänet tunnetaan IPCC:n kärkevänä kriitikkona. IPCC:n kolmannen raportin (2201) kirjoittajana hän erosi tehtävästä koska asiantuntemattomat ympäristöjärjestöjen edustajat ja poliitikot “kävelivät hänen asiantuntemuksena yli”. Maailman huippuasiantuntijana hänen nimeään ei suostuttu poistamaan raportin laatijoiden joukosta ennen kun hän uhkasi oikeustoimilla.

USA:n hallituksen nimeämänä edustajana hän osallistui neljännen raportin arviojana vasta pitkällisen kärkevän kirjeenvaihdon jälkeen (IPCC ei hyväksynyt häntä yhdeksi tekstin laatijaksi). Tarkastuksen tuloksena hän vaati yli 200:lla huomautuksella ratkaisevia muutoksia tekstin luonnokseen, jotka oli kuitenkin lopullisessa hyväksytyssä versiossa vesitetty.

Väitöstilaisuus oli todella mielenkiintoinen, jossa Lena ja Paul kävivät vuoropuhelua horkkataudin olemuksesta, esiintymisestä ym.

Tilaisuuden jälkeen minulla oli useita tunteja aikaa keskustella Paulin kanssa ilmastonmuutoksesta ja ennen kaikkea suunnitelmista miten koko IPCC:n käynnistämä hölmöily saataisiin loppumaan. Sovittiin jatkavamme yhteydenpitoa entistä tiiviimmin. Ehkä vielä saadaan Paul Suomen esitelmöimään kun tämänkertainen yritys epäonnistui aikataulujen sovitusongelmien takia.

Advertisements

Responses

 1. “…suunnitelmista miten koko IPCC:n käynnistämä hölmöily saataisiin loppumaan.”

  Mitä ajatuksia teille tuli?

 2. Arvatenkin useimpien ilmastoskeptikoiden, ajatukset vaihtelevat masennuksesta taistelu-uhoon, niin minunkin, ja itse olen valinnut jälkimmäisen. Tosin yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuus lähes koko maapallon kattavaa poliittista valtaa vastaan on olematon, siitä huolimatta yritän parastani.

  Valistus on ainoa keino millä yleisö voidaan herättää huomaamaan, että ihmisen toimilla ei voida millään käytettävissä olevilla keinoilla vaikuttaa maapallon lämpötilaan ja sitä kautta säätelemään ilmastoa. Lähialueiden hengitysilman ja käyttöveden laatuun sen sijaan ihminen voi ja ihmisen pitää vaikuttaa kuten myös maapallon fossiilisten energiavarojen säästämiseen.

  IPCC yhdessä ympäristöjärjestöjen kanssa pyrkii pelottelukampanjoinnilla vakuuttamaan ihmisiä kasvihuonekaasupäästöjen radikaalin vähentämisen tarpeesta. Taustalla on kuvitelma, että ellei nykyistä hienoista lämpenemistä saada pysäytettyä, niin maapallon ilmasto karkaa hallitsemattomaan lämpenemiseen ja ennen kokemattomiin katastrofeihin. Tällainen kuvitelma osoittaa täydellistä tietämättömyyttä menneiden aikojen ilmastovaihteluista.

  IPCC:n raporteista löytyy “kasapäin” perättömiä uhkakuvia. Tuoreimpana esimerkkinä käy väite malarian leviämisestä tropiikista kylmemmille alueilla ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tämän Lena Huldén osoittaa väitöskirjassaan täysin vääräksi. Malaria ei riipu ilmastonlämpötilasta vaan yhdyskuntarakenteesta. Horkkatauti, eli malaria, oli Suomessakin yleinen kuolinsyy vielä sata vuotta sitten. Viimeisin laajempi epidemia, ns juoksuhauta malaria esiintyi 1945 rintamamiesten palatessa kotiseuduilleen. Malaria liittyikin lähinnä ahtaaseen asumiseen pienissä mökeissä tai korsuissa.

  Kuka tästä virheellisestä propagandasta oikein hyötyy? Pelottelusta hyötyy luonnollisesti media, sillä “vain huonot uutiset myyvät”. Taloudellista hyötyä keräävät aikaansa seuraavat yritykset, tuoreimpana tapauksena Vattenfall, joka mainostaa “vihreätä sähkö” näkyvin lehtiuutisin. Fortum myy vesivoimalla ja ydinvoimalla tuotettua sähköä ei suinkaan tuotantokustannuksia vastaavalla hinnalla vaan eurooppalaisella hiilidioksidipäästöjen nostattamalla kalliimmalla hinnalla (ns. Windfall hyöty). USA:n ex-varapresidentti sen sijaan käärii rahaa käymällä häikäilemätöntä kauppaa päästöoikeuksilla.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: