Posted by: Boris Winterhalter | January 26, 2010

Christyn avaus

Ilmastotutkija ja ilmakehän lämpötilan satelliittimittausten uranuurtaja, John Christy (University of Alabama at Huntington = UAH) on noussut “barrikaadeille” vaatien, että valmistella olevaan seuraavan IPCC:n arviointiraporttiin (valmistunee 2013-2014) tulisi lisätä konsensuksesta poikkeavia tieteellisiä tutkimustuloksia.

Havajilla maaliskuussa 2009 pidetyssä IPCC:n johtavien kirjoittajien (Lead Authors) yhteiskokouksessa Christy piti seuraavan lyhyen puheen: Christy_090303Christy_090303.pdf ja esitteli siihen kuuluvan posterin Christy_AR5_poster.pdf

Seuraavassa vapaa käännös Christyn puheesta otsikolla:

Voisiko IPCC sallia [5. Raporttiin] yhden osan, johon päteviksi todetut tutkijat voisivat julkaista vaihtoehtoisia näkemyksiä?

John R. Christy:

Haluan ensiksi kaikkien ymmärtävän, että kukaan ei osoita minua aseella eikä kukaan maksa minulle pöydän alta tai päältä rahaa kannanottoon, johon minä (ja muutkin) ovat päätyneet. Ehdotan, että IPCC sallisi seuraavaan IPCC-raporttiin päteviksi todettujen tutkijoiden laatimaan julkaistuun aineistoon perustuvan oman kappaleen vaihtoehtoisesta näkemyksestä kasvihuonekaasujen alhaisemmasta ilmastoherkkyydestä kuin mitä IPCC on esittänyt.

Toisin sanoen, ehdotan, että AR5 (IPCC:n 5. arviointiraportti) olisi todellinen tieteellinen arviointiraportti, eikä yhtenäisyyttä ja konsensusta tavoitteleva asiakirja. Ilmastotieteeseen liittyvien epävarmuuksien takia, kaikkien mielipiteet ovat tarpeellisia.

Laatimassani posterissa olen esittänyt kolme pikaista esimerkkiä.

1. Ikonimaiseksi muodostunut [maapallon] pintalämpötila edustaa posterissa mainituista syistä huonosti kasvihuonekaasujen [ilmasto]vaikutusta. Eikä tämä suure ole edes luotettavasti havainnoitu.

2. Monien ihmisperäisten ilmastonmuutosta kuvaavien suureiden muutosnopeudet eivät useinkaan vastaa johtoroolin omaksuneen IPCC:n toiveita. Lisäksi monet muut muutosta kuvaavat suureet mahtuvat edelleen pitkäaikaisen luonnollisen vaihtelun piiriin.

3. Varmuus ilmaston suuresta kasvihuoneherkkyydestä voidaan osoittaa liioitelluksi herkkyyslaskelmissa käytetyistä oletuksista johtuen. Uusimmat mittaukset viittaavat voimakkaaseen lyhytaaltoiseen negatiiviseen palautteeseen – toisin sanoen lämpiminä aikoina, pilvisyys toimii ilmastoa jäähdyttävänä.

Suositun herkkyysarvioinnin ongelmana on myös sen riippuvuus satavuotisesta vinoutuneesta kasvihuonesuureesta (pintalämpötilan keskiarvo) yhdistettynä ajatukseen, että kaikki luonnolliset, vuosikymmenten vaihtelut, voidaan määritellä riittävän tarkasti, jotta jäljelle jäänyt lämpeneminen voidaan olettaa ihmisen aiheuttamaksi. Siksi olisi tutkittava kaikki tunnetut luonnolliset vaihtelut ja pyrittävä harkitusti poistamaan mahdolliset epävarmuudet.

Vaihtoehtoinen kannanotto on välttämätön, eli sellainen jota ei ole sensuroitu konsensuksen saavuttamiseksi. Tämä antaisi päätöksentekijöillemme rehellisen kuvan tieteellisestä mielipiteiden vaihdosta ja toiminnasta. Esitän tämän ehdotuksen, koska ilmastojärjestelmää koskeva tietämättömyytemme on vielä valtaisa ja tämä epävarmuus on saatettava päättäjiemme tietoon. Meillä on suuri työ edessämme.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: