Posted by: Boris Winterhalter | January 11, 2013

IPCC:n raportti arvioitavana

IPCC:n työn alla oleva viidennen arviointiraportin 2. lopullinen vedos on ollut arvioitavana.  IPCC:n edelliseen raporttiin liittyvät ennenaikaiset kriittiset kirjoittelut olivat johtaneet nykyiseen käytäntöön julistaa arviointivaihe salaiseksi. Onneksi poliittisesti valikoitujen asiantuntijoiden joukossa on kriittisiäkin tutkijoita, jotka jälleen kerran kauhistelevat raporteissa esiintyviä tieteen kaapuun puettuja perustelemattomia väittämiä.

Itse en ole hakeutunut arvioijaksi ja tuskin olisi meidän oma kansallinen ilmastonmuutospaneeli kelpuuttanutkaan minua sellaiseksi. Näkemyksiäni arvostava kansainvälinen arvioija sen sijaan pyysi viime vuoden lokakuun lopulla mielipidettäni valmisteilla olevasta viidennen arviointiraportin päättäjille suunnatusta 26 sivuisesta yhteenvedosta (Climate Change 2013: The physical Science Basis. Summary for Policymakers).

Tein työtä pyydettyä ja laadin siitä muistion (in English).

Joulukuussa CO2-raportin sivulla löytyi 16.12.2012 uutinen, jossa kerrottiin, että ensi vuoden lopulla julkaistavan hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n viidennen ilmastoraportin luonnos on vuotanut verkkoon. Kyseessä oli vain päättäjille suunnattu yhteenveto, ei koko noin tuhat sivuinen tieteellinen  ilmastonmuutosraportti. Uutisen sisältö kuitenkin herättivät minussa pientä ärtymystä, joten laadin siihen oman kommenttini.

Pari viikkoa sitten sain tietooni, että koko tieteellisen raportin lopullinen luonnos (2nd draft AR5 WGI) mukaan lukien yhteenvetoteksti, löysi tiensä myös internetiin, jossa se oli vielä tänään osoitteessa: http://www.stopgreensuicide.com/.

Kyseisen vuodon tekijä oli Alec Rawls (tietääkseni yksi virallisista arvioijista). Hän perustelee “laitonta” tekoaan mainitulla sivullaan. Hän tarttui raportin osien 7 ja 8 teksteissä olevaan ristiriitaan koskien auringon vaikutusta maapallon ilmastoon (Chapters 7 and 8). Osassa 7 todetaan vapaasti käännettynä auringon kokonaissäteilyn vaihtelun aiheuttama [ilmasto]pakote ei riitä selittämään havaintoja [ilmaston lämpenemisestä], vaan tarvitaan [lämpenemistä] vahvistava mekanismi kuten hypoteettinen kytkös pilvisyyden ja kosmisen säteilyn välillä.

Osassa 8 taasen todetaan vapaana käännöksenä: On erittäin suuri varmuus, että luonnolliset pakotteet muodostavat vain pienen murto-osan ihmistoiminnan aiheuttamista pakotteista. Etenkin kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana (1980 jälkeen) satelliittimittaukset ovat vankasti osoittaneet, että auringon kokonaissäteilyn ja vulkaanisten aerosolien luontaisten pakotteiden ilmastovaikutus on ollut lähes nolla (–0.04 W m–2) verrattuna antropogeenisen (ihmisperäisen) pakotteen nousuun ~1.0 ± 0.3 W m–2.

Osat 7 ja 8 ovat eri tekijöiden laatimat eikä ristiriitaa oltu ilmeisesti huomattu. On huomattava, että edellä mainitun CO2-raportin yhteenvetoa koskevassa uutisessa selkeästi vähätellään auringon aktiivisuuden osuutta IPCC:n alusta pitäen omaksumalla tavalla. Vuotamalla raportti jo tässä vaiheessa julkisuuteen Alec Rawls halusi varmistua, että auringon merkittävää osuutta ilmastonmuutoksessa ei vähätellä tai poisteta raportin lopullisessa versiossa.

Advertisements

Responses

 1. Näin tavallisen veronmaksajan silmissä oudoimmalta näyttää se, että ilmastoTIETEESSÄ kaikki vaikuttaa perustuvan vain uskomuksiin, oletuksiin ja arvauksiin, ainakin sen perusteella mitä olen kuullut IPCC:n tutkimuksista.

  Eikö luonnontieteen tulisi pohjautua havaintoihin ja mittauksiin?

  • Olet tietysti oikeassa.

   Tieteen menetelmiin kuuluu nimenomaan pitkä sarja toimintoja, jotka alkavat havainnoista. Havainnot johtavat tutkijaa päättelemään, eli saattaa syntyä “ahaa”. Päättelyistä muodostetaan ajatus ja edelleen teoria, jolla havaintoja pyritään selittämään. Havaintoja ja kokeita joudutaan varmuuden vuoksi toistamaan ja teoria tarkistamaan moneen kertaan.

   Ajatukset kootaan tekstiksi, joka alistetaan vertaisarvioinnille. Toivotaan, että aiheeseen paneutuneet kollegat/arvioijat hyväksyvät omaan kokemukseensa tukeutuen tai uusien havaintojen ja kokeiden kautta havaintojen paikkansapitävyyteen ja teorian hyväksymiseen.

   Ilmastotieteessä edellä mainitut prosessit onuvat pahan kerran.

   Maapallon ilmaston vaihtelut, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä, johtuvat erittäin monien vaikeasti hallittavien prosessien (tapahtumien) yhteisvaikutuksesta. Monille tapahtumille ei ole edes keksitty hyväksyttävää fysikaalista selitystä, eli, kuten kirjoitat, uskolla ja arvauksilla on vankka sija IPCC:n tiedottamisessa ja ennen kaikkea tulevaisuutta ennustavissa tietokonesimulaatioissa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: