Posted by: Boris Winterhalter | March 25, 2013

Eikö maapallo lämpene?

IPCC ja siihen tukeutuvat tahot väittävät maapallon keskilämpötilan jatkavan “pelottavaa” nousuaan ja syyttävät tästä ihmiskunnan kiihtyvää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ilmakehän lisääntyvän hiilidioksidipitoisuuden sanotaan estävän maanpinnan läheisen lämmön karkaamista avaruuteen.

Kasvihuonekaasuista

On totta, että hiilidioksidi on kasvihuonekaasu ja sen pitoisuus on noussut teollistumisen alkuaikojen 0,03%:sta nykyiseen 0,04%:iin, mutta voiko tämän kasvihuonekaasun hidas lisääntyminen johtaa maapallon ilmakehän ennustettuun katastrofaaliseen lämpenemiseen hurjine äärisääilmiöineen – tuskin.

Tässä yhteydessä on jälleen kerran todettava, että ylivoimaisesti tärkein kasvihuonekaasu on vesihöyry eikä suinkaan hiilidioksidi. Lisäksi vesihöyryllä on pilvisyyden ja sadannan kautta erittäin vahva lämpötilaa säätelevä vaikutus. Todellisuus on fiktiota ihmeellisempi – maapallon niin sanottu keskilämpötila ei esitetyistä uhkailuista huolimatta ole noussut puoleentoista vuosikymmeneen. (kts. http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/PDF/LampeneminenPysahtynyt.pdf .

Mikä lämpötila
Säätieteilijät mittaavat asemillaan ilmakehän eri ominaisuuksia, joihon kuuluu luonnollisesti myös ilman lämpötila ja sen vaihtelu ajassa, paikassa ja jopa pystysuunnassa. Tätä tietoa käytetään ansiokkaasti ilmamassojen liikkeiden arvioimiseen meteorologien esittämissä sääennustuksissa. Outoa on sen sijaan, että eri puolilla maapalloa mitatuista lämpötiloista lasketaan keskilämpötila ja sen katsotaan kuvastavan planeettamme ilmastoa.

Eihän maapallolla todellisuudessa esiinny numeroin kuvattavaa keski-ilmastoa; vaan meillä vallitsevat jo luonnonmaantieteestä tutut maapallon hyvinkin erilaiset ilmastovyöhykkeet http://www.isvet.fi/fin/Yleissivistava_koulutus/Maantieto/Kasvillisuuskartat.56.html .

Merten lämpösisältö
Edellä totesin, että lämpötila ei ole viime aikoina noussut. Tähän viralliset tahot vastaavat, että ylimääräinen lämpö on ilmakehän asemesta nostanut merten ylimpien kerrosten lämpötiloja. Onkohan tämä totta?

Yhdysvaltain kansallinen meri- ja ilmakehähallinto (NOAA) on äsken julkaissut uusimmat tilastot merten lämpösisällöstä. Kyseessä on merten lämpösisällön muutos viimeisten 20 vuoden ajalta. Huomataan, että lämpeneminen on pysähtynyt ja niin sanottu virallinen ilmastotiede on ymmällä. Nyt haetaan selitystä ilmassa olevista pienhiukkasista, aerosoleista, joiden väitetään lisääntyneen ja jäähdyttävän maapalloa. Vedetäänkö siinäkin “vesiperä”?

Pankaamme “jäitä hattuun” ja keskittykäämme mieluummin todellisiin ongelmiin, kuten maapallon kiihtyvään väestönkasvuun, puhtaan veden saantiin ja samalla muuhunkin ympäristön suojeluun, sekä tietysti luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Advertisements

Responses

  1. […] IPCC on puheenjohtajansa suulla jo aiemmin myöntänyt, että viimeisten 15 vuoden aikana ei ilmaston lämpenemistä ole havaittu. Kuitenkin mallien mukaan lämpenemistä olisi tuona aikana pitänyt tapahtua peräti 0,3 astetta […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: