Posted by: Boris Winterhalter | February 10, 2014

Hadley keskuksen uusi ilmastoennuste

IPCC:n tärkeimmän ilmastoaineiston tuottaja brittien Met Office Hadley keskus on julkaissut korjatun viiden vuoden ilmastoennusteensa: http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/1/8/decadal_forecast_2014-2018_jan2014.pdf

Hadley 2014 5 yr forecast

Kuva 1. Globaali vuotuinen lämpötila vuodesta 1960 alkaen sekä Met officen uusimman kymmenvuotisennustusjärjestelmän tammikuussa 2014 tuottama ennustekooste. Tumman siniset viivat kuvaavat 10 erillisen ennusteajon kehitystä alkaen tämä vuoden marraskuun 2013 ennusteella ja vaalean siniset viivat vastaavat viime vuoden ennusteita. Kaikki data perustuu vuotuisiin vieriviin keskiarvoihin. Katkos mustien ja tumman sinisten viivojen välillä johtuu marraskuulta 2012 lokakuuhun 2013 kattavan viimeisen havaintoarvon ja vastaavasti ennusteiden ensimmäisen jakso kattaa marraskuulta 2013 lokakuuhun 2014. Ohuet mustat viivat edustavat havaittuja vuotuisia keskiarvosarjoja kolmesta erillisestä aineistosta. Aiemmat ennusteet alkaen marraskuusta vuosilta 1960, 1965, …, 2005 on merkitty punaisella ja kytkettyjen mallien vertailuprojektin viidennen vaiheen CMIP5) mallisimulaatiot, joita ei ole sovitettu havaintoihin esitetään vihreällä värillä. Kummassakin tapauksessa varjostuksella kuvataan todennäköisintä vaihteluväliä siten, että havaintojen oletetaan sijoittuvan varjostuksen sisäpuolelle 90% ajasta. Kaikki lämpötilat esitetään poikkeamina vuosien 1981-2010 keskiarvosta.

Aineiston käsittelytavasta johtuen tuleva kehitys tulee todennäköisimmin noudattamaan vihreällä kuvatun alueen alarajaa. Syitä nykyisen lämpenemisen tyrehtymiselle on pyritty selittämään kolmessa Hadley keskuksen tuottamassa raportissa, jotka hakevat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

*    Mitä trendejä on havaittavissa tämän aikajakson muissa ilmastoindikaattoreissa?
*    Mitkä ovat ne tekijät, jotka voisivat selittää nykyisen pysähdyksen?
*    Miten nykyinen pysähdys vaikuttaa tuleviin ilmastoennustuksiin (projektioihin)?

Ensimmäinen tutkimus pyrkii osoittamaan, että laaja valikoima ilmastoindikaattoreita kertovat edelleen muutoksista, jotka ovat sopusoinnussa lämpenevän maailman ja ymmärtämämme ilmastojärjestelmän toiminnan kanssa. http://www.metoffice.gov.uk/research/news/recent-pause-in-warming

Toisen tutkimuksen mukaan on vaikeata selittää nykyistä lämpenemisen hiipumista pelkästään planeetan vastaanottaman kokonaisenergian vähenemisellä, toisin sanoen auringosta tulevan kokonaisenergian ja maapallolta poistuvan lämpöenergian erotuksella. Ainakin osa lämpenemisen pysähtymisestä näyttäisi johtuvan muutoksista lämmön siirtymisissä ylimpien ja syvien merikerrosten välillä; havaintojen perusteella Tyyni Valtameri voisi olla taustavaikuttaja. http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/q/0/Paper2_recent_pause_in_global_warming.PDF

Viimeinen tutkimus osoittaa, että havaittu keskeytyminen globaalin pintalämpötilan nousussa ei asiallisesti muuta maapallon riskiä merkittävästä lämpenemisestä vuosisadan loppuun mennessä. Ei se myöskään kumoa ilmaston lämpenemiseen liittyvää perusfysiikkaa, ilmastomallien tieteellisiä perusteita eikä niiden arvioita ilmastoherkkyydestä.
http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/3/r/Paper3_Implications_for_projections.pdf

Kuten arvata saattaa, kyseiset kolme tutkimusta pyrkivät selittämään IPCC:n omaksumalla tavalla havaittu lämpenemisen pysähtyminen huomioimatta muita mahdollisia selityksiä, kuten vaikkapa auringon magneettisen aktiivisuuden vaihtelulla, kosmisen säteilyn pilvivaikutuksella, vesiplaneetan termostaattivaikutuksella tai vain siksi, että maapallon ilmasto on luonnostaan vaihteleva ja nykyinen lämpeneminen on vain toipumista pienestä jääkaudesta, jota taasen edelsi nykyisen tapainen keskiajan lämpökausi ilman hiilidioksidipakotteita, jne.

Advertisements

Responses

 1. Hei! Voidaanko tässä blogissa olevia artikkeleita julkaista Magneettimedian verkkosivuilla?

 2. Artikkeleitani voi siteerata ja kopioida edellyttäen, että lähde mainitaan asiallisesti eikä tekstiä muokata niin, että sen sanoma muuttuu. Kuvien osalta alkuperäinen lähde on mainittava normaalin lehdistökäytännön mukaisesti.

  Pidätän lisäksi itselleni oikeuden vaatia epäasiallisesti käytetyn tekstini poistamisen Magneettimedian sivuilta.

 3. En ole lukenut blogiasi aiemmin. Mitä mieltä olet siitä että meret ovat latkaneet lämpenemistään ja nousuaan myös viimeisen 17 vuoden ajan? Eikö tämä osoita että Maapallo lämpenee yhä, vaikka ehkä jonkin verran hitaammin kuin parikymmentä vuotta sitten?

 4. Merien lämpösisällön arvioiminen on ollut vaikeata ennen nykyisiä ARGO-poijuja, joita ruvettiin levittämään ympäri jäästä vapaita valtameriä. Tällä hetkellä toimivia poijuja on lähes 3500

  Kyseessä on automaattinen vapaasti “lilluva” ankkuroimaton poiju, joka 10 päivän jaksoissa laskeutuu ennalta määrättyyn syvyyteen (700 tai 2000 m) ja nousee pintaan lähettämään lämpötila- ja suolaisuustiedot satelliittien välityksellä. Ensimmäiset poijut laskettiin v. 2000 ja koko järjestelmän yli 3000 poijua on ollut toiminnassa v:sta 2007.

  ARGOa ennen lämpötila ja suolaisuus mittauksia on tehty satunnaisesti eri tutkimusaluksilla, joten luotettavia arvioita kaikki valtameret huomioiden löytyy vasta 2000-luvulta.

  NOAA:n sivuilla löytyy kooste valtamerien lämpösisällöstä, jossa lämpömäärä näyttää nousevaa trendiä tämän vuosituhannen alkuun. Vastaava trendi puuttuu uusien luotettavien ARGO-poijujen aikakaudelta.

  Minun tulkintani on, että mitään vakuuttavaa lämpenemistä voida havaita siltä ajalta, jolta IPCC väittää lämmön häipyneen meriin, eli vuoden 1998-9 jälkeen.

 5. Kyllä NOAA:n tiedot valtamerien lämpösisällöstä 0-2000 m kerroksessa näyttävät jatkuvaa nousua. Mitään hidastumista vuoden 1998-9 jälkeen ei ole. Ks. kuva 2 osoitteessa

  http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

 6. Kuten olen aiemmin todennut niin aineisto ennen ARGO-poijuaikaa on varsin epäyhtenäistä. Tästä hyvä uusi tutkimus Lyman&Johnson, 2013 http://www.pmel.noaa.gov/people/gjohnson/OHCA_1950_2011_final.pdf kertoo aineiston heterogeenisyydestä, etenkin 2000 metrin vesikerroksesta. Etenkin vanhempaan aineistoon ei ole luottamista, sillä pääosa aineistosta on peräisin hyvin hajanaisista mittauksista kansainvälisen merentutkimuslaivaston arkistoista. Huom. kahden kilometrin paksuisen vesikerroksen tarkan lämpötilan mittaaminen ei ole mikään helppo tehtävä. Eri maiden laivastot ovat luonnollisesti keränneet lämpötiloja, mutta harvemmin sukellusveneiden syvyysulottuvuuden alapuolelta. Missä määrin se aineisto on julkisesti saatavissa lienee salaisuuden verhoamaa.

  Korostan, että vasta ARGO-poijut vuoden 2003 jälkeen antavat vertailukelpoista tietoa (ja tämäkin vasta kun koko poijujärjestelmä on otettu käyttöön vuodesta 2007 eteenpäin).

 7. […] on pakko lainata Boris Winterhaltterilta muutama rivi (Linkki), koska hän viittaa IPCC:n virheeseen myös reilu vuosi […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: