Posted by: Boris Winterhalter | August 9, 2014

Auringon aktiivisuuden vaikutus ilmastoon on faktaa.

Viime aikoina on tullut useita tutkimuksia, joissa selkeästi osoitetaan auringon aktiivisuudella olevan selkeä vaikutus maapallon ilmastoon.

Uusin tutkimus tulee Kiinasta:

Periodicities of solar activity and the surface temperature variation of the Earth and their correlations
Cinese Science Bulletin,  2014, Vol. 59 Issue (14): 1284-1292    DOI: 10.1360/972013-1089

ZHAO XinHua & FENG XueShang
State Key Laboratory of Space Weather, Center for Space Science and Applied Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

Based on the well-calibrated systematic measurements of sunspot numbers, the reconstructed data of the total solar irradiance (TSI), and the observed anomalies of the Earth’s averaged surface temperature (global, ocean, land), this paper investigates the periodicities of both solar activity and the Earth’s temperature variation as well as their correlations on the time scale of centuries using the wavelet and cross correlation analysis techniques. The main results are as follows. (1) Solar activities (including sunspot number and TSI) have four major periodic components higher than the 95% significance level of white noise during the period of interest, i.e. 11-year period, 50-year period, 100-year period, and 200-year period. The global temperature anomalies of the Earth have only one major periodic component of 64.3-year period, which is close to the 50-year cycle of solar activity. (2) Significant resonant periodicities between solar activity and the Earth’s temperature are focused on the 22- and 50-year period. (3) Correlations between solar activity and the surface temperature of the Earth on the long time scales are higher than those on the short time scales. As far as the sunspot number is concerned, its correlation coefficients to the Earth temperature are 0.31–0.35 on the yearly scale, 0.58–0.70 on the 11-year running mean scale, and 0.64–0.78 on the 22-year running mean scale. TSI has stronger correlations to the Earth temperature than sunspot number. (4) During the past 100 years, solar activities display a clear increasing tendency that corresponds to the global warming of the Earth (including land and ocean) very well. Particularly, the ocean temperature has a slightly higher correlation to solar activity than the land temperature. All these demonstrate that solar activity has a non-negligible forcing on the temperature change of the Earth on the time scale of centuries.
solar activity, global change, wavelet analysis, periodicity, correlation
doi: 10.1360/972013-1089

[vapaa käännös englannista] Kiinalainen tutkimus vahvistaa monien muiden tutkijoiden päätelmiä auringon aktiviisuuden ja maapallon lämpötilojen (maa ja meret) välistä yhteyttä. Zhao ja Feng toteavat muun muassa, että hyvin kalibroidut auringonpilkkuluvut ja auringon kokonaissäteilyn (TSI = total solar insolation) vaihtelut korreloivat erinomaisesti pitkän aikavälin maapallon keskilämpötilatietojen kanssa; selkeimmin 11 vuoden, 50 vuoden, 100 vuoden ja 200 vuoden jaksollisuuden kanssa. Maapallon keskilämpötila osoittaa pitkällä aikavälillä selkeätä jaksollisuutta 64,3 vuoden syklissä. t.s. varsin hyvin lähellä auringon 22 ja 50 vuoden jaksoja. Auringon aktiviisuus ja pintalämpötila korreloivat paremmin pidemmillä aikasarjoilla kuin lyhyillä. Aurinkopilkkuluvun ja maapallon lämpötilojen välinen korrelaatio on 0,31-0,35 vuosijaksolla, 0,58-0,70 11-vuodenliukuvalla keskiarvolla ja 0,64-0,78 22-vuoden jaksolla. TSI:llä on selkeämpi korrelaatio lämpötilan kanssa kuin pilkkuluvulla. Viimeisten 100 vuoden aikana auringon aktiviisuudessa havaitaan selkeä voimistuminen samalla kun maapallon keskilämpötila sekä merellä että maalla on noussut. Etenkin valtamerien lämpötila korreloi hieman paremmin auringon aktiivisuuden kanssa kuin maalämpötilat. kaikki havainnot osoittavat, että auringon aktiivisuudella ei ole merkityksetön vaikutus maapallomme lämpötilaan vuosisatojen aikajaksolla.

Advertisements

Responses

  1. Kiitos Tapio Valminen käännökseni tarkentamisesta sanoilla auringon aktiivisuudella ei ole merkityksetön vaikutus. Oma sanontani “on vähintään vähäinen” ei täysin vastannut alkuperäistä tekstiä.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: