Posted by: Boris Winterhalter | December 1, 2018

Ilmastoskeptikko jo kolme vuosikymmentä sitten

Löysin äsken pöytälaatikostani kopion tekstistä, jonka olin laatinut lähes 30 vuotta sitten ja lähettänyt Helsingin Sanomien toimitukseen. En muista julkaistiinko se vai ei – siihen aikaan HS vielä suhtautui kirjoitteluihini myötämielisesti, mutta suhde sai vuonna 2007 äkkilopun kun Matti Vanhanen pääministerin ominaisuudessa jyrähti Hesarin etusivulla: “kaikkinainen ilmastonmuutoksen vähättely on lopetettava heti.” Minä tietysti heti “ärähdin” viestillä Vanhaselle koskien puuttumista akateemiseen vapauteen, mutta eihän siihen koskaan vastattu

Löytämäni teksti oli osoitettu Hesariin helmikuussa 1992. Kaksi vuotta aiemmin Hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC) oli julkaissut ensimmäisen maapallon ilmastoa koskevan raporttinsa, luin sen ja kummastuin. Kaiken elämän perustana olevasta hiilidioksidista oltiin poliittisilla päätöksillä tekemässä pelottavaa mörköä, vaikka sen pitoisuus ilmakehässä oli vain 0,03%.

Lähetetty: Sanomaprint 358 0 1205456 06.02 15:15

Espoo 06.02.92

KASVIHUONEILMIÖ – MAAPALLON LÄMPIÄMINEN?

(Tutkijan tunnepohjainen purkaus kasvihuonehysteriaa vastaan!)

Väitetään, että maapallo tulee lähimpien vuosikymmenien aikana lämpiämään n.s. kasvihuoneilmiön ansiosta. Ihmisiä pelotellaan merenpinnan nousulla, joka hukuttaa alleen alavilla mailla olevat kaupun-git, jopa Helsingin isät pelästyivät miten käy JOS merenpinta nousee. “Tieto”-tulva on ollut niin valtaisa, ettei kukaan pysähdy ajattelemaan faktojen merkitystä tai edes tiedon paikkansapitävyyttä. Tutkijoiden enemmistö on lähtenyt kelkkaan mukaan, koska se kelkka vie rahasammon luo. Suomalaisena kelkkamäkenä voidaan pitää vaikkapa Suomen Akate-mian rahoittamaa Silmu-projektia. Muutama lämpimämmältä tuntuva vuosi ja ihmiset ovat heti valmiit hyväksymään ajatuksen ilmaston lämpe-nemisestä. Viljelijät ja metsäihmiset puhuvat jo vakavissaan uusista jalos-tustarpeista ja metsäluontomme muuttumisesta. Hurjimmat tuomiopäivän julistajat väittävät jopa koko luonnollisen tasapainon järkkyvän.

Tarkastelkaamme lähemmin aiheeseen liittyviä todellisia ja oletettuja ilmiöitä, joihin voidaan lukea:
– Kasvihuonekaasujen määrän lisäys ilmakehässä,
– ilmaston lämpeneminen,
– meriveden lämpölaajeneminen – tulva,
– napajäätiköiden sulaminen.
Ensiksi haluaisin muistuttaa lukijoita siitä, että maapallomme pinta-lämpötila on geologisten tietojen perusteella ollut lähes samankaltainen satojen miljoonien vuosien aikana, mitä nyt joitakin jääkausiksi nimettyjä poikkeustiloja. Paikallisia ja laajempiakin alueita kattavia ilmastohäiriöitä tunnetaan runsaasti sekä historialliselta ajalta että geologisten faktojen perusteella.

Kasvihuonekaasut

Kasvihuonekaasuihin luettavan hiilidioksidin määrä ilmakehässä on kiistatta kasvamassa. Syynä pidetään fossiilisten polttoaineiden käytön valtaisa lisääntyminen. Hiilidioksidin luonnollinen poistuma yhteyttävien kasvien (merien leväkasvusto mukaan lukien) kautta ei tällä hetkellä näytä pysyvän tahdissa mukana. Tässä täytyy kuitenkin pitää mielessä, että luonnon omalla häiriöiden poistomekanismilla on, sen valtaisat mitta-suhteet huomioiden, oletettavasti melkoinen hitausmomentti. Biosfääristä hiili poistuu vain muuttuessaan geologiseksi muodostumiksi, jollaisia ovat turvesuot ja meri- ja järvialtaiden orgaanispitoiset pohjakerrostumat ja ennen kaikkea valtamerien orgaanista alkuperää olevat syvänmeren kalkkiliejut.

Toinen hyvin merkittävä, joskin vielä puutteellisesti tunnettu prosessi, liittyy koralliriuttojen kasvuun. Jotta heikosti ymmärrettyjen vaikuttajien luettelo saisi lisäväriä, on hiilidioksidin kierrossa muistettava myös epäorgaaninen saostuminen lämpimien merien matalissa lahdissa. Vaikka me käytämme suruttomasti pitkien geologisten aikojen kuluessa kertyneitä fossiilisia polttoaineita, valtaosa hiilestä on kuitenkin sitoutunut kalkki-kiviin ja vastaaviin geologisiin muodostumiin.

Ilmaston lämpeneminen vai kylmeneminen?

Hiilidioksidin merkitystä maapallomme ilmaston säätelijänä on pohdiskeltu jo toista sataa vuotta (m.m. J.Tyndal, 1861) ja samoja pohdiskeluja voidaan käydä edelleen. Hyväksytään ajatus, että hiilidioksidi sekä muut mahdol-liset kasvihuonekaasut aiheuttaisivat lämpötilan nousua, eikö tällöin veden haihtuminen lisäänny samalla? Luonnollisen seurauksena on vesihöyryn määrän kasvu, mikä vuorostaan voi johtaa kasvavaan pilvisyyteen. Tämä vuorostaan vähentää maahan lankeavan auringonvalon määrää ja näin ollen alentaa lämpötilaa – luonnon oma termostaatti.

On ilmeistä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö ja muu teollinen toiminta on omiaan lisäämään kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Tosin, ei pidä unohtaa toimivien tulivuorten osuutta kaasupäästöjä arvioitaessa. Tulivuorten kohdalla on lisäksi muistettava valtaisat klooripäästöt ja niiden kytkeminen otsonikysymykseen. Tulivuorista purkautuvat kaasut ja pöly-hiukkaset ovat osoittautuneet merkittäviksi ilmaston säätelijöiksi. Näin oli Indonesiassa Krakatao-tulivuoren räjähdystä seuranneina muutamana vuonna. Mt. St.Helena USA:n luoteisosassa, ja Meksikon sekä, nyt äskettäin Pinatubo Filippiineillä ovat kaikki työntäneet valtavia määriä kaasumaisia ja kiinteitä aineksia ilmakehän ylimpiin osiin, joiden uskotaan omalta osaltaan aiheuttavan maailmanlaajuisia ilmastomuutoksia. Maapallon geologisen historian aikana ilmastoon vaikuttavat mullistukset ovat tulleet ja menneet; aina on maapallo toipunut.

Valtameren pinnan nousu – tulvat?

Vielä joitakin vuosia sitten kasvihuoneilmiön ja oletetun lämpötilan nousun katsottiin johtavan napajäätiköiden sulamiseen. Laskettiin, että valtameren pinta nousee 65 m kun Etelämantereen ja Grönlannin jäät sulavat. Uhka-kuvien maalaajat unohtivat, että lämpötilan nousu johtaa vääjäämättä sadannan lisääntymiseen ja näin ollen jäätiköiden pienenemisen asemesta niiden paksuuden kasvuun. Tämän suuntaisia havaintoja on tehty ainakin Antarktiksella (esim. H.Hirvas 1991)

On myös esitetty, että ilmaston lämpiämisen kautta meriveden lämpölaaje-neminen ja tilavuuden kasvu johtaisi merenpinnan nousuun ja sitä kautta tulviin.

Viite:
Tyndall, J. (1861), On the absorption and radiation of heat by gas and vapours, and on the physical connection of radiation, absorption and conduction. Phil.Mag., 22, ser. , 169-194, 273-285.

Epiloogi: Nyt 01.12.2018 näkemykseni poliittisesta ilmastohölmöilystä ei ole muuttunut, päinvastoin varmistunut. Uusimmat uutiset korostavat auringon aktiivisuuden hiipumista, joka todennäköisesti tietää ilmaston huononemista, peräti kohti 1500-1800 lukujen Pientä Jääkautta.


Responses

 1. Kumma juttu, kun auringon aktiivisuus on ollut hiipumaan päin jo noin 60 vuotta, ja samana aikana maapallomme ilmasto on lähtenyt hurjaan lämpenemislaukkaan. Ja kaikki tiedelähteet kertovat tämän lämpenemisen johtuvan ihmiskunnan hiilidioksidituprutteluista, ei tulivuorista eikä mistään muustakaan huuhaasta. Kaikki tiedelähteet kertovat myös, että jäätiköt sulavat, merenpinta nousee jne.

  En kykene ymmärtämään, miksi sinä intät loputtomasti tiedettä vastaan, ja miksi olet tehnyt sitä jo kolme vuosikymmentä?

  • Ja hyvä Jorma, miksi sinä toistat samaa IPCC:n mantraa, joka ei perustu kriittiseen ja toistettavaan tietoon vaan lähinnä kyseenalaisiin tietokone simulointeihin. Voisin tähän lisätä tukun linkkejä, mutta tiedän ettet kuitenkaan usko mihinkään muuhun kuin viralliseen mantraan hiilidioksidin pahuudesta. Etkö sinä todellakaan ymmärrä, että hiilidioksidi on kaiken tuntemamme elämän perusta eikä suinkaan mikään saaste kuten USA:n ympäristövirasto on vättänyt, siis ennen Trumpin aikaa, tosin en sympatiseeraa tätä nykyistä presidenttiä.

 2. Myönnän, että 50-60-luvulla jotkut tahot puhuivat uudesta jääkaudesta, mutta tuskin kovin vakavasti, ei ainakaan jääkausia tutkineissa geologipiireissä. Tässä kohtaa tietosi hieman ontuvat. En tiedä mistä olet kaivanut esille tuon “ilmasto on lähtenyt hurjaan lämpenemislaukkaan”. Kts. liitteenä olevaa kuvaa, jonka laati pynnöstäni aurinkotutkija ja historioitsija Timo Niroma juuri ennen kuolemaansa. Hän osoitti selkeästi Maunder ja Daltonin aurinkominimien korreloivan tunnetun historian kanssa, jne: http://personal.inet.fi/tiede/tilmari/sunspots.html

  Sinun litania kaikista tiedelähteistä osoittaa vain, ettet oikein hallitse sitä laajaa kenttää mikä käsittelee maapallomme ilmaston riippuvuutta maamm ulkoisista tekijöistä, johon aurinko kuuluu. Se, että IPCC ja jotkut siihen politiikkaan uskovat väittävä, ettei auringon säteilyintensiteetin vaihtelu riitä selittämään ilmastomme lämpötilan vaihteluita pitää paikkansa, tämähän sopii erinomaisesti ylläpidettävään doktriiniin, jossa CO2 pitää saada syylliseksi.

  Nykyinen aunrinkotutkimus osoittaakin, että auringon magneettinen ja sähköinen aktiivisuus on se mikä ilmastoamme säätelee. Kts. huviksesi mitä Nasan tutkijat Kat ja BenDavidson kertovat tulevasta kehityksestä: https://www.youtube.com/watch?v=nsqZJP54shg

  Kysyt miksi jatkan “inttämistä”. Vastauksena, koska olen vuosikymmeniä seurannut tätä varsin yksipuolista poliittista propagandaa, jossa poikkeavia mielipiteitä ei sallita ja tätä kieltoa sovelletaan kaikkia niitä tutkijoita avstaan, jotka kehtaavat olla eri mieltä. IPCC:n ns tiedemiespoolista on häypynyt suuri määrä todella eturivin tutkijoita, koska heidän vastalauseitaan julkaistavissa IPCC:n raporteissa ei oteta huomioon.

  Itse en ymmärrä miten IPCC:n painostus on levinnyt kaikkialle, myös teollisuuden piiriin. Kyseesä ovat ainakin osittain ilmastopelotteluun liittyvät poliittiset lupaukset paremmasta tulevaisuudesta.

  En tule poistamaan sinun tekstejäsi blogistani, mutta tulen vastaamaan niihin ja toivon sinunkin viittaavan uusimpaan tieteeseen, esim tuohon mainitsemaani videoon.

  • Tiedoksesi, että todellakin seuraan uusinta tiedettä, mutta en mistään Youtube-videoista.

   Onko mielessäsi ikinä käynyt, että entäs jos kyseessä ei olekaan mikään poliittinen propaganda vaan tiedemiehet, IPCC jne. ovatkin oikeassa? Eli että ilmasto todellakin lämpenee ihmisen toiminnan eikä minkään huuhaan seurauksena?

 3. Toki tuo on käynyt usein mielessäni, mutta joka kerta, kun olen tarkemmin paneutunut IPCC:n uudempaan raporttiin, niin huomaan siinä olevien argumnttien olevan riittämättömiä, suorastaan vääristeleviä, jotta muuttaisin mielipidettäni.

  Minä voisin sinulta kysyä samoin, miksi kuljet IPCC:n yesyes-miesten kelkassa, aivan kuten aikoinaan kuningaskunnassa, jossa kaikki ihastelivat kuninkaan “uusia vaatteita”, kunnes pikku poika ihmetteli ääneen, ettei kuninkaalla ollut vaatteita päällä.

  Muista, että meitä ilmastohömppään kielteisesti suhtautuvia tutkijoita on todella paljon, mutta heillä ei ole “sensuurin” takia åääsyä ns eturivin julkaisuihin (kuten Nature ja Science). Siksi meikäläisten tutkimuksia julkasitaan runsaasti liberaaleimmissa julkaisusarjossa ja myös esim, Arxiv.org: kaltaisissa nettijulkaisuissa, esim https://arxiv.org/abs/1708.08248 tai https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171219091320.htm Sellaisiin sinä et ilmeisesti uskalla kajota.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: