Posted by: Boris Winterhalter | November 20, 2015

Imastonmuutoksen mittarit Osa 2

Nyt se Ylen lähettämä BBC4:n “Ilmastonmuutoksen” mittarit, kakkososa on nähty ja ihmetelty. Kolmen brittiläisen matemaatikon, ei siis ilmastotutkijan, yritys selittää IPCC:n keskeistä sanomaa liittyen ihmistä syyllistävään ilmastonmuutokseen. Siinä keskeisenä roolina on maapallon ilmaston lämpeneminen yli pelottavaksi mielletyn kahden celsiusasteen rajan.

Ohjelmassa Tri Hannah Fry, Prof Norman Fenton ja Prof. David Spiegelhalter pyrkivät ratkaisemaan ilmastoon liittyvän kolmen ratkaisevan luvun perusteet. Numerot ovat (1) maapallon lämpeneminen 0,85 astetta, (2) tämä lämpeneminen on ihmisen aiheuttama 95%:n varmuudella ja (3) syyllisenä biljoona tonnia hiiltä.

Ensimmäisessä osassa selvitettiin syitä ja seurauksia säähavaintoasemien rekisteröimästä maapallon lämpötilan muuttumisesta (0,85 asteen noususta) viimeisten runsaan sadan vuoden aikana. Historia tosin kertoo maapallon lämpötilan vaihdelleen vuosisatojen ja -tuhansien aikana varsin rajustikin.

Toisessa osassa tarkastellaan syitä, joiden uumoillaan olevan nykyisen lämpötilamuutoksen taustalla. Katselin jaksoa useita kertoja yrittäen ymmärtää näiden matemaatikkojen tapaa analysoida ja perustella miten IPCC on päätynyt esittämään lämpenemisen olevan 95%:n todennäköisyydellä ihmisen aiheuttama, ainakin puoliksi.

Uhkaavaksi maapallon keskilämpötilan nousu muodostuu sen ylittäessä kahden asteen “maagisen” rajan laskettuna teollistumisen alkuajoista. Tällä hetkellä lämpötilan väitetään nousseen jo 0,85 astetta reilun sadan vuoden aikana. Dokumentin matemaatikkojen mielestä syylliseksi on aivan oikein esitetty ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt, jotka syntyvät fossiilisten polttoaineiden (maakaasu, öljy ja kivihiili) käytön seurauksena.

Katsottuani dokumentin molemmat osat useampaan kertaan voin vain todeta, että tuloksiin on päädytty mielestäni hieman heppoisin tilastollisin keinoin. Suurin epävarmuus liittyy ilmaston tulevaan ennustamiseen. Tosin IPCC itse varoo käyttämästä sanaa “ennustus” vaan käyttää “skenaariota”, koska tulokset vaihtelevat eri ilmastomallien ja niihin syötettyjen muuttujien välillä.

Olen liitetiedostossa pyrkinyt esittelemään dokumentissa käytettyjä matemaattisia ja tilastollisia menetelmiä, joissa itse, ilman laajaa matemaattista osaamista, näen loogista epäjohdonmukaisuutta. Valitettavasti ohjelma on poistumassa Yle Areenasta, joten sen katsominen ei ehkä enää onnistu, mutta lukekaa tekstini ja ihmetelkää. Itselläni tuo ohjelma on tallessa digiboksissani, jos joku haluaa sen nähdä.

Lopuksi muutama oma miete. Ehkä suurin epäilyni liittyy kyseenalaiseen uskoon selitysten taustalla oleviin äärimmäisen monimutkaisiin matemaattisiin ilmaston toimintaa kuvaaviin tietokonemalleihin. Mallintajat itsekin myöntävät, että malleja on jouduttu monin eri tavoin yksinkertaistamaan, monet heistä jopa kieltäisivät mallien käytön ilmastoennustamisessa. Mallien tärkein anti on tutkittaessa miten ja mitkä eri tekijät vaikuttavat ilmastoomme.

Kuten tekstissäni olevat kuvakaappaukset osoittavat päätelmät perustuvat malliajoihin, tilastoihin ja Monte-Carlo-simulointeihin ja uskoon, että säähavaintoasemien kuukausilämpötiloista laskettu maapallon vuotuinen keskilämpötila ja sen vaihtelu kuvastaa todellisuutta.

Posted by: Boris Winterhalter | November 6, 2015

YLE:n uusin “Ilmastonmuutoksen mittarit”

YLE esitti to 5.11.2015 uusintana (ma 15.6.2015 21.00 Yle Teema) BBC:n ohjelman Ilmastonmuutoksen mittarit, jakso 1/2 43 min

Nähtävissä: 6 pv 4849 katselua: http://areena.yle.fi/1-2680497#

Dokumentissa matemaatikot tarkastelevat kolmea ilmastonmuutokseen liittyvää lukua. Tässä jaksossa käsitellään maapallon keskilämpötilaa vuodesta 1880 nykypäivään.

Ensimmäinen luku jota tässä jaksossa tarkastellaan on IPCC:n maapallon lämpenemistä kuvaava 0,85 Celsius astetta. Tarina kertoo miten eri puolilta maapalloa kerätyistä lämpötilamittauksista on koostettu ja “korjattu” valtava aineisto. Tätä työtä tehtiin kolmessa eri tutkimuskeskuksessa käyttäen niiden omia korjausalgoritmeja, joilla poistettiin poikkeavia (virheellisiksi arvioituja) mittausarvoja ja täydennettiin maapalloa kattavaa verkostoa niiltä kohdin, joista mittausaineisto oli puutteellista (suoritettiin aineiston “homogenisointia).

Kun kolmen keskuksen (Global Historical Climatology Network, Goddard Institute of Space Studies sekä Met Office Hadley Centre) aineistoja verrattiin keskenään, ne kuvasivat samankaltaista nousevaa trendiä joskin myös “pientä häiritsevää” vaihtelua. Hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC) halusi tarjota yleisölle yhden “luotettavan” luvun lämpötilan noususta. Kolmesta aineistosta laskettiin suoraviivainen trendi vuodesta 1880 nykypäivään ja saatiin lämpötilan nousulle arvot 0,86, 085 ja 0,82. Lopullinen arvo 0,85 astetta on se arvo jota IPCC pitää kaikkein luotettavimpana.

Ilmastoskeptikot eivät edes kysy onko lukuarvo todellinen (luotettava). Riittää, kun todetaan, että koko maapallon keskilämpötila ei oikeastaan kerro mitään maapallon ilmastosta. Kuten äskettäin edesmennyt ranskalainen meteorologi Marcel Leroux totesi, “Maapallolla ei ole keskimääräistä ilmastoa, vaan lukuisia toisistaan rajusti poikkeavia ilmastovyöhykkeitä, joten ei sillä voi olla myöskään keskiarvoista lämpötilaa.

Posted by: Boris Winterhalter | November 4, 2015

Pariisin ilmastokokouksen aattona hieman faktaa

Ilmastofoorumi ry:n puheenjohtaja, Pasi Matilainen on ollut netissä toimivan Maaradion haastateltavana ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvästä polemiikista. http://maaradio.fi/podcasts/2015/10/episode2/mr%20ep2-ilmastofoorumi.mp3

Kuuntelin lähes kolme tuntia (156.4 MB 160:52 min) kestäneen haastattelun, jossa sekä haastattelija että haastateltava hallitsivat hyvin aiheeseen liittyvät varsin vaikeatkin asiat. Olin todella hämmästynyt miten hyvin Pasi on vuosien saatossa omaksunut oikean skeptisen  (kriittisen) asenteen lähes uskonnoksi muodostunutta poliittisesti korrektia ilmastovouhotusta vastaan.

Suosittelen lämpimästi haastattelun kuuntelemista kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta, mutta kokevat mediassa esitettävät uhkakuvat painostavina tai tieteen kannalta epäuskottavilta.

Posted by: Boris Winterhalter | March 9, 2015

“Faktantarkastus: EU:n talouskasvu ja CO2-päästöt”

Otsikoidussa Aki Suokon jutussa  todetaan, että EU:n talouskasvu ei ole irtautunut CO2-päästöjen kasvusta vastoin varsin yleistä harhaluuloa. Kehittyviin maihin on ulkoistettu melkein kaksi kertaa niin paljon CO2-päästöjä kuin omalla maaperällä vähennettiin 1990-2008.

Tämä on Suokon kriittinen vastaus eduskuntavaaliehdokas Jaana Pelkosen (kok) kirjoitukseen Maailmantalouden tekijät-blogissa: ”EU on onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään yli 18 % vuoden 1990 tasosta.” Suokko toteaa heti kättelyssä, että Pelkosen väite ei pidä paikkaansa.

Luettuani Suokon kirjoituksen en malta olla kommentoimatta tekstiä seuraavanlaisesti:
Aki Suokolla on mielenkiintoisia ajatuksia ja tulevaisuuden skenaarioita, jotka valitettavasti rakentuvat IPCC:n ylläpitämään kyseenalaiseen tieteeseen.
1. Ilmakehän CO2 pitoisuuden kaksinkertaistumisen kuviteltu vaikutus maapallon keskilämpötilaan perustuu virheelliseen ilmastoherkkyyteen. Nykyinen herkkyys perustuu malleilla tehtyihin vertailuihin, jossa maapallon sekalaisesta mittausaineistosta muodostettu keskilämpötilan muutos 1900-luvun alusta ajetaan monilla ilmastomalleilla siten, että osa perustuu vain ns. luonnollisiin vaihteluihin ja osa hiilidioksidin nousun oletettuun lämpötilavaikutukseen. Menetelmän kuvaus löytyy IPCC:n raporteista (näistä selkein: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-4-1.html ).
2. Ongelmana on mallien valtava hajonta, eli niiden luotettavuus on “nolla”. Lisäksi ns. luonnollisiin syihin sisältyvät vain ilmeisimmät, eli tulivuoret, auringon TSI (total solar insolation), mutta ei auringon suurinta tekijää, eli sen aktiivisuuden vaihtelua. Lisäksi tärkein tekijä maapallon lämpötilan itsesäätely on jäänyt torsoksi – missä on veden kolmen olomuodon.termodynaaminen säätely?
3. Mallien epäkelpoisuutta (suurta hajontaa) on John Christy käsitellyt omassa EPAa kritisoivassa kirjoituksessaan http://www.globalwarming.org/2014/12/10/epa-should-re-examine-scientific-basis-of-climate-rule-john-christy/  Hänen kirjoituksessa oleva toinen “spagettikäyräksi” monien tutkijoiden ristimä kuva näyttää kiistatta miten ilmastomallien trendit poikkeavat täysin todellisesta mittauksiin perustuvasta trendistä (sininen käyrä ja vihreät virhemarginaalit).
4. Lisäperustelut löytyvät historiallisesta geologiasta miljoonien vuosien takaisista ilmastoista, jotka eivät paljoa poikenneet nykyisistä vaikka ilmakehän CO2 pitoisuus on ajoittain ollut kymmeniä kertoja nykyistä korkeammat.
5. Kahden asteen pelätty raja ei perustu faktaan vaan on poliitikoiden vaatimuksesta “poskesta vedetty” arvo. Kuten hiljan edes mennyt ranskalainen ilmastotutkija Marcel Leroux totesi vajaa kymmenen vuotta sitten: “maapallolla ei ole keskimääräistä ilmastoa eikä sillä siksi voi olla mielekästä keskilämpötilaa.”

Posted by: Boris Winterhalter | March 6, 2015

Väitös aerosolien ja pilvien välisestä vuorovaikutuksesta

Filosofian maisteri Juha Tonttilan väitöskirja “From turbulence to cloud formation; modelling the aerosol-cloud interactions” tarkastetaan Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Väitöstilaisuus on tiistaina 10.3.2015 klo 15 Kumpulan kampuksella Exactumissa (auditorio CK112).

Pilvet ja aerosoli-pilvi-vuorovaikutukset ovat huomattava epävarmuustekijä ilmaston mallinnuksessa. Pilvien ominaisuuksissa on paljon suhteellisen pienen mittakaavan vaihteluita, joiden kuvaamiseen ilmastomallien laskentahilan erotuskyky on liian heikko. Tässä työssä tutkitaan pilvipisaroiden syntyprosessiin vaikuttavien ilman pystyvirtausten pienimittaista vaihtelua sekä kehitetään pilvien pienimittaisten vaihteluiden kuvausta ilmastomalleissa. Tutkimuksilla pyritään vastaamaan kolmeen ydinkysymykseen: 1) Mitkä ovat ilmakehän alaosissa esiintyvien pilviin vaikuttavien pystyvirtausten vaihteluiden tilastolliset ominaisuudet ja voidaanko ne esittää ilmakehämalleissa? 2) Miten pilvien pienimittaisen vaihtelun parametrisointi vaikuttaa ilmastomallin simuloimien pilvien ominaisuuksiin? 3) Miten pilvien pienimittaisten vaihteluiden parametrisointi vaikuttaa aerosolien epäsuoran säteilypakotteen ilmastomallipohjaisiin arvioihin?

Väitöskirja löytyy netissä:  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153370/fromturb.pdf?sequence=1

Itse en ehdi tilaisuuteen, mutta ehkä joku ehtisi ja kertoisi tapahtuman kulusta meille skeptikoille.

 

 

Posted by: Boris Winterhalter | February 28, 2015

Eija Riitta Korholan uusi kirja

Eija-Riitta Korhola väitteli ansiokkaasti Helsingin Yliopistossa 15.11.2014 ilmastonmuutokseen liittyvistä poliittisista prosesseista. Väitöskirjan aiheena oli Kioton pöytäkirjan nousu ja tuho.  Alkuperäinen englannin kielinen väitöskirja on nyt saatavan suomenkielisenä e-kirjana <https://kirja.elisa.fi/ekirja/kioton-poytakirjan-nousu-ja-tuho-ilmastonmuutos-poliittisena-prosessina>, jonka jokaisen ilmastonmuutoksesta kiinnostuneen tulisi lukea.

Erinomaiseksi tutkijaksi kehittynyt Eija-Riitta Korhola selvittää yli 400 sivuisessa kirjassaan mistä ilmaston muutoksessa on kyse ja miten siitä on tullut “suurin uhka maapallon tulevaisuudelle”.  Kirjassa paljastuvat tapahtumien monenkirjavat vaiheet aina IPCC:n perustamisesta lähtien nykyiseksi megapoliittiseksi ruljanssiksi.  Luettuaan ja omaksuttuaan todella perusteellisen tutkielman, ettei sanoisi tieteellisen ja poliittisen jännityskertomuksen, lukija ei voi muuta kuin ihmetellä miten nykytilanteeseen on jouduttu.

https://kirja.elisa.fi/ekirja/kioton-poytakirjan-nousu-ja-tuho-ilmastonmuutos-poliittisena-prosessina

Posted by: Boris Winterhalter | January 14, 2015

Ylilyöntejä uutisoinnissa

Lähes viralliseksi mielletty CO2-raportti: http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=ilmastouutisia&news_id=4286 on jälleen erehtynyt  jatkamaan pelottelumantraa ilmastopakolaisista. Minun tietääkseni ainoat ilmastopakolaisiksi luokiteltavat ovat esimerkiksi pohjoisen Euroopan kansalaiset hakeutuessaan pimeätä syystalvea pakoon etelään Espanjaan, Portugaliin, Kanarialle, jne.  Vastaavasti Afrikasta Eurooppaan hakeutuvat pakolaiset ovat vain parempien elinehtojen toivossa lähteviä ja sehän on täysin luonnollista. Samaan kategoriaan on laskettava myös sotien jaloista pakenevat.

Tieteelliset kriteerit kokonaan sivuuttanut perusteeton pelottelu tukeutuu ontuviin tietokonesimulointeihin, joilla ei ole tekemistä reaalimaailman kanssa. Ilmastomallit, toisin kuin säämallit, rakentuvat virheellisesti ilmakehän lisääntyneen hiilidioksidin liioiteltuun lämmittävään vaikutukseen.

Todellinen muutos ilmakehän CO2 pitoisuudessa on prosentteina 0,03:sta 0,04:ään, mikä on merkityksetön muutos maapallon aiempaan historiaan verrattuna, sillä yhteyttävien kasvien kehittykisessä mm. lehtien hengitysrakojen lukumäärä kertoo kiistatta menneiden aikojentodella suurista CO2 pitoisuuden vaihteluista. Totuus on, että nykyiset kasvit elävät todellisessa CO2-puutteessa. Tämän tiedostavat monet kasvihuoneviljelijät. Siksi he lisäävät keinotekoisesti tätä kaikelle elämälle välttämätöntä hivenkaasua (kasviravinnetta).

Mainittu ilmakehän hieman noussut hiilidioksidipitoisuus näkyy nykyisten metsien lisääntyneenä kasvuna ja maapallon vihertymisenä. Hiilidioksidin ohella kasvun edellytyksenä on riittävä vesi ja valo. Lämpötilalla, joka tosin ei ole pariinkymmeneen vuoteen noussut lainkaan, on vain sekundäärinen vaikutus.

Väite, että luonnonkatastrofit ovat lisääntyneet ja tulevat edelleen lisääntymään ilmaston oletetun lämpenemisen takia, ei perustu faktoihin. Varsinkin tsunaamit ja tulivuorenpurkaukset ovat osa maapallon luontaista toimintaa eivätkä ole lisääntyneet kirjoitetun historian aikana. Sama koskee mm. USA:n tornaadoja, joista kirjoitin edellisessä jutussani.

Ainoa suurempi muutos löytyy maapallon väestön räjähdysmäisessä lisääntymisessä ja levittäytyminen riskialttiimmille alueille,.kuten ravinteikkaille tulva-alueille ja tulivuorten rinteille. Näinhän jutussa siteerattu Egelandkin toteaa.

Toivoisin, ettei uutisen tapaisia vihreän liikkeen innoittamia ylilyöntejä maapallomme tilasta julkaista ainakaan CO2-raportin tieteellisiksi tarkoitetuilla sivuilla.

Posted by: Boris Winterhalter | January 10, 2015

Myrskyt (tornadot) eivät ole lisääntyneet

Kaikki, jotka seuraavat ilmastonmuutoksesta käytävää debattia ovat kuulleet IPCC aktivistien väittävän, että sään ääri-ilmiöt kuten pyörremyrskyt ovat lisääntyneet väitetyn, mutta olemattomaksi muotoutuneen ns. lämpenemisen takia, voivat itse todeta, että USA:n tornadot eivät ole lisääntyneet vaan päinvastoin vähentyneet: https://www.flickr.com/photos/idvsolutions/7157010997/sizes/c/in/photostream/ .  Sivulla voi valita eri tarkkuudella yli 50 vuoden ajalta olevat kuvat tornadojen kulkuradoista ja kuvan vas. alh. näkyy vuosien mukaiset lukumäärät ja värin mukaan myös tornadon voimakkuus.

Posted by: Boris Winterhalter | September 22, 2014

Jälleen kerran Hesari ei noteeraa mielipidettäni

Helsingin Sanomat on tunnetusti IPCC:n tapaisen yksipuolisen ilmastopropagandan airut, eikä minua skeptikkona juurikaan hyväksytä lehden mielipidesivuille.

Seuraavan tekstin lähetin vastineeksi Juha Sattin kirjoitukseen 13.9.2014, enkä usko sen ajankohtaisuudesta huolimatta tavoittavan HS:n lukijoita, joten seuraavassa lyhyt tekstini halukkaitten luettavaksi:

To: mielipide@hs.fi
Subject: Utopistisia ajatuksia Juho Sattilla

Hyvä Helsingin Sanomien toimitus!

Lauantain mielipidesivuilla oli Juho Sattin kirjoitus, jossa hän maalailee utopistista kuvaa aurinkosähkön käytöstä korvaamaan fossiilista energiaa.

Haluaisin oikaista hänen näkemyksiänsä seuraavalla tekstillä, jolla pyrin samalla ohjaamaan vihreitä luontoaktiiveja realistisempaan energia-ajatteluun.

terveisin

Boris Winterhalter

*******************
Juho Satti esittää (HS 13.9.14) kultareunaisen kuvan maapallon toiminnasta ja aurinkoenergiasta. Hän on oikeassa korostaessaan uusiutumattomien luonnonvarojen kierrätyksen tarpeellisuutta, mutta tietääkseni tämä toiminta on jo nyt varsin hyvin toteutettu maapallon vauraammilla alueilla. Samoin uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä osataan jo nyt kohtuudella säännöstellä.

Aurinkoenergiaan tukeutuessaan Satti kuitenkin unohtaa realiteetit. Auringosta tulevan energian hyödyntäminen sujuu hyvin pienmuotoisen tarpeen tyydyttämisessä, mutta miten hän varmistaa vaikkapa suurkaupungin energian saannin tai sellaisen suurteollisuuden tarpeet (esim. paperiteollisuus, metallisulatot, ym.), jossa prosessien jatkumo edellyttää keskeytymätöntä sähköenergian saantia. Totuus on, että auringon säteilyenergia on ajoittaista ja sen energiatehokkuus (wattia per neliömetri) on varsin rajallinen.

Australialainen tutkija Ian Plimer on uusimmassa (2014) kirjassaan “Not for Greens” laskenut, mitä aurinkoisen Australian aurinkosähkötuotanto edellyttäisi, jos sillä haluttaisiin kattaa vaikkapa 20% mantereen suunnitellusta vuotuisesta uusiutuvasta energiatarpeesta (53.000.000 MWh). Siihen tarvittaisiin uusimman teknologian aurinkokennoilla huipputuotannolla vähintään 55,4 neliökilometriä maa-alaa per 1000 MW.

Ottaen huomioon muun muassa varjostus, huollon edellyttämät tiet ja käytävät kertyvän pölyn poistamiseksi, ym. kokonaispinta-alan tarve olisi noin 128 neliökilometriä per 1000 MW. Australian uusiutuvan energiatarpeen (20%) tyydyttämiseksi aurinkoenergialla tarvittaisiin tuolloin yhteensä 2.850.000 neliökilometriä kennoja sekä tuotantolaitoksen ja infran tarpeisiin kaiken kaikkiaan maata noin 6.860.000 neliökilometriä. Tämä tarkoittaisi 90% Australian 7.685,855 neliökilometrin maa-alasta. Alueelta olisi lisäksi poistettava häiritsevä kasvillisuus. Ei pidä myöskään unohtaa, että itse aurinkosähkövoimalan rakentaminen kuluttaisi runsaasti fossiilista energiaa ja lisäisi merkittävästi mantereen hiilidioksidipäästöjä. Australian kohdalla tämä edellyttäisi kivihiiltä käytävien höyryvoimaloiden lisärakentamista, koska vihertyneet poliitikot eivät ilmeisestikään varaisi siihen vähiten saastuttavaa energiaa eli ydinvoimaa.

Boris Winterhalter, fil. tri
merigeologian dosentti

Posted by: Boris Winterhalter | August 9, 2014

Auringon aktiivisuuden vaikutus ilmastoon on faktaa.

Viime aikoina on tullut useita tutkimuksia, joissa selkeästi osoitetaan auringon aktiivisuudella olevan selkeä vaikutus maapallon ilmastoon.

Uusin tutkimus tulee Kiinasta:

Periodicities of solar activity and the surface temperature variation of the Earth and their correlations
Cinese Science Bulletin,  2014, Vol. 59 Issue (14): 1284-1292    DOI: 10.1360/972013-1089

ZHAO XinHua & FENG XueShang
State Key Laboratory of Space Weather, Center for Space Science and Applied Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

Based on the well-calibrated systematic measurements of sunspot numbers, the reconstructed data of the total solar irradiance (TSI), and the observed anomalies of the Earth’s averaged surface temperature (global, ocean, land), this paper investigates the periodicities of both solar activity and the Earth’s temperature variation as well as their correlations on the time scale of centuries using the wavelet and cross correlation analysis techniques. The main results are as follows. (1) Solar activities (including sunspot number and TSI) have four major periodic components higher than the 95% significance level of white noise during the period of interest, i.e. 11-year period, 50-year period, 100-year period, and 200-year period. The global temperature anomalies of the Earth have only one major periodic component of 64.3-year period, which is close to the 50-year cycle of solar activity. (2) Significant resonant periodicities between solar activity and the Earth’s temperature are focused on the 22- and 50-year period. (3) Correlations between solar activity and the surface temperature of the Earth on the long time scales are higher than those on the short time scales. As far as the sunspot number is concerned, its correlation coefficients to the Earth temperature are 0.31–0.35 on the yearly scale, 0.58–0.70 on the 11-year running mean scale, and 0.64–0.78 on the 22-year running mean scale. TSI has stronger correlations to the Earth temperature than sunspot number. (4) During the past 100 years, solar activities display a clear increasing tendency that corresponds to the global warming of the Earth (including land and ocean) very well. Particularly, the ocean temperature has a slightly higher correlation to solar activity than the land temperature. All these demonstrate that solar activity has a non-negligible forcing on the temperature change of the Earth on the time scale of centuries.
solar activity, global change, wavelet analysis, periodicity, correlation
doi: 10.1360/972013-1089

[vapaa käännös englannista] Kiinalainen tutkimus vahvistaa monien muiden tutkijoiden päätelmiä auringon aktiviisuuden ja maapallon lämpötilojen (maa ja meret) välistä yhteyttä. Zhao ja Feng toteavat muun muassa, että hyvin kalibroidut auringonpilkkuluvut ja auringon kokonaissäteilyn (TSI = total solar insolation) vaihtelut korreloivat erinomaisesti pitkän aikavälin maapallon keskilämpötilatietojen kanssa; selkeimmin 11 vuoden, 50 vuoden, 100 vuoden ja 200 vuoden jaksollisuuden kanssa. Maapallon keskilämpötila osoittaa pitkällä aikavälillä selkeätä jaksollisuutta 64,3 vuoden syklissä. t.s. varsin hyvin lähellä auringon 22 ja 50 vuoden jaksoja. Auringon aktiviisuus ja pintalämpötila korreloivat paremmin pidemmillä aikasarjoilla kuin lyhyillä. Aurinkopilkkuluvun ja maapallon lämpötilojen välinen korrelaatio on 0,31-0,35 vuosijaksolla, 0,58-0,70 11-vuodenliukuvalla keskiarvolla ja 0,64-0,78 22-vuoden jaksolla. TSI:llä on selkeämpi korrelaatio lämpötilan kanssa kuin pilkkuluvulla. Viimeisten 100 vuoden aikana auringon aktiviisuudessa havaitaan selkeä voimistuminen samalla kun maapallon keskilämpötila sekä merellä että maalla on noussut. Etenkin valtamerien lämpötila korreloi hieman paremmin auringon aktiivisuuden kanssa kuin maalämpötilat. kaikki havainnot osoittavat, että auringon aktiivisuudella ei ole merkityksetön vaikutus maapallomme lämpötilaan vuosisatojen aikajaksolla.

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.