Posted by: Boris Winterhalter | February 10, 2014

Hadley keskuksen uusi ilmastoennuste

IPCC:n tärkeimmän ilmastoaineiston tuottaja brittien Met Office Hadley keskus on julkaissut korjatun viiden vuoden ilmastoennusteensa: http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/1/8/decadal_forecast_2014-2018_jan2014.pdf

Hadley 2014 5 yr forecast

Kuva 1. Globaali vuotuinen lämpötila vuodesta 1960 alkaen sekä Met officen uusimman kymmenvuotisennustusjärjestelmän tammikuussa 2014 tuottama ennustekooste. Tumman siniset viivat kuvaavat 10 erillisen ennusteajon kehitystä alkaen tämä vuoden marraskuun 2013 ennusteella ja vaalean siniset viivat vastaavat viime vuoden ennusteita. Kaikki data perustuu vuotuisiin vieriviin keskiarvoihin. Katkos mustien ja tumman sinisten viivojen välillä johtuu marraskuulta 2012 lokakuuhun 2013 kattavan viimeisen havaintoarvon ja vastaavasti ennusteiden ensimmäisen jakso kattaa marraskuulta 2013 lokakuuhun 2014. Ohuet mustat viivat edustavat havaittuja vuotuisia keskiarvosarjoja kolmesta erillisestä aineistosta. Aiemmat ennusteet alkaen marraskuusta vuosilta 1960, 1965, …, 2005 on merkitty punaisella ja kytkettyjen mallien vertailuprojektin viidennen vaiheen CMIP5) mallisimulaatiot, joita ei ole sovitettu havaintoihin esitetään vihreällä värillä. Kummassakin tapauksessa varjostuksella kuvataan todennäköisintä vaihteluväliä siten, että havaintojen oletetaan sijoittuvan varjostuksen sisäpuolelle 90% ajasta. Kaikki lämpötilat esitetään poikkeamina vuosien 1981-2010 keskiarvosta.

Aineiston käsittelytavasta johtuen tuleva kehitys tulee todennäköisimmin noudattamaan vihreällä kuvatun alueen alarajaa. Syitä nykyisen lämpenemisen tyrehtymiselle on pyritty selittämään kolmessa Hadley keskuksen tuottamassa raportissa, jotka hakevat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

*    Mitä trendejä on havaittavissa tämän aikajakson muissa ilmastoindikaattoreissa?
*    Mitkä ovat ne tekijät, jotka voisivat selittää nykyisen pysähdyksen?
*    Miten nykyinen pysähdys vaikuttaa tuleviin ilmastoennustuksiin (projektioihin)?

Ensimmäinen tutkimus pyrkii osoittamaan, että laaja valikoima ilmastoindikaattoreita kertovat edelleen muutoksista, jotka ovat sopusoinnussa lämpenevän maailman ja ymmärtämämme ilmastojärjestelmän toiminnan kanssa. http://www.metoffice.gov.uk/research/news/recent-pause-in-warming

Toisen tutkimuksen mukaan on vaikeata selittää nykyistä lämpenemisen hiipumista pelkästään planeetan vastaanottaman kokonaisenergian vähenemisellä, toisin sanoen auringosta tulevan kokonaisenergian ja maapallolta poistuvan lämpöenergian erotuksella. Ainakin osa lämpenemisen pysähtymisestä näyttäisi johtuvan muutoksista lämmön siirtymisissä ylimpien ja syvien merikerrosten välillä; havaintojen perusteella Tyyni Valtameri voisi olla taustavaikuttaja. http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/q/0/Paper2_recent_pause_in_global_warming.PDF

Viimeinen tutkimus osoittaa, että havaittu keskeytyminen globaalin pintalämpötilan nousussa ei asiallisesti muuta maapallon riskiä merkittävästä lämpenemisestä vuosisadan loppuun mennessä. Ei se myöskään kumoa ilmaston lämpenemiseen liittyvää perusfysiikkaa, ilmastomallien tieteellisiä perusteita eikä niiden arvioita ilmastoherkkyydestä.

http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/3/r/Paper3_Implications_for_projections.pdf

Kuten arvata saattaa, kyseiset kolme tutkimusta pyrkivät selittämään IPCC:n omaksumalla tavalla havaittu lämpenemisen pysähtyminen huomioimatta muita mahdollisia selityksiä, kuten vaikkapa auringon magneettisen aktiivisuuden vaihtelulla, kosmisen säteilyn pilvivaikutuksella, vesiplaneetan termostaattivaikutuksella tai vain siksi, että maapallon ilmasto on luonnostaan vaihteleva ja nykyinen lämpeneminen on vain toipumista pienestä jääkaudesta, jota taasen edelsi nykyisen tapainen keskiajan lämpökausi ilman hiilidioksidipakotteita, jne.

Posted by: Boris Winterhalter | February 7, 2014

Hyvä 2 viikon ennuste

Oletan että kaikki ihmiset ovat kiinnostuneet tulevien päivien säistä. Itse olen pitempään seurannut WEATHERONLINE sivustoa ja todennut sen ennustavan nykytalven oikut varsin hyvin. Sivuilta voi valita erilaisia parametreja, joskin itse olen lähinnä tyytynyt Skandinavian alueen lämpötilajakautumaan: http://www.weatheronline.co.uk/cgi-bin/expertcharts?LANG=en&MENU=0000000000&CONT=scan&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=201402040600&VAR=tmp2&HH=90&INFO=0&ARCHIV=0&ZOOM=0

Kokeilkaa ja ihmetelkää, sillä ainakin etelärannikolla ennuste on pitänyt hyvin paikkansa.

 

Posted by: Boris Winterhalter | February 2, 2014

Britanniassa kuullaan skeptikkoja

Toisin kuin Suomessa, myös ilamstoskeptikot pääsevät ääneen, mm. Britannian parlamentin energia ja ilmastonmuutoskomitea on järjestänyt IPCC:n viidettä arviointiraporttia koskevan eri asiantuntijoiden kuulemiset 28.1.2014. Tilaisuus, joka on nähtävissä http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=14741 alkaa komitean haastattelulla, jossa kuullaan ensimmäisen tunnin aikana lähinnä kolmea IPCC:n sanomaan uskovaa tiedemiestä; Brian Hoskinsia, Myles Allenia ja Peter Stottia. Näiden tutkijoiden vastauksissa kuultaa selkeä epävarmuus IPCC:n viidennen arviointiraportin (AR5 WG1) sanoman uskottavuudesta, joskin vastaukset noudattavat virallista näkemystä. Toisen tunnin aikana ristitulessa ovat kansainvälistä mainetta niittäneitä IPCC:n sanomaan kriittisesti suhtautuvat tutkijat; Richard Lindzen, Donna Laframboise ja Nicholas Lewis.

Koska Lindzen oli etukäteen laatinut erinomaisen kirjallisen 21 sivuisen lausunnon omista näkemyksistään ja ainakin jotkut komitean jäsenet olivat selvästi siihen perehtyneet, näille tasiantuntijoille ja tietysti etenkin Lindzenille tuli todella kipakoita kysymyksiä. Omalla hyvin rauhallisella ja perusteellisella tyylillään puhuneen Lindzen vastaukset tuskin jättivät kuulijoissa sijaa epätietoisuudelle.

Lindzenin teksti löytyy:
http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/energy-and-climate-change/Professor-Richard-Lindzen-%28IPC0047%29.
Jos sivulle ei pääse niin minulta voi saada kopion tekstistä.
Nicholas Lewisin kirjallinen lausunto löytyy: http://www.staatvanhetklimaat.nl/2013/12/19/nic-lewis-submission-to-the-ar5-inquiry/
Aihetta on käsitelty myös Anthony Wattsin sivuilla: http://wattsupwiththat.com/2014/01/28/the-ar5-hearings-live-stream/
sekä The IPCC Report sivuilla kommentoitu:
https://ipccreport.wordpress.com/2014/01/28/oral-evidence-session-for-hoc-ipcc-review/

Posted by: Boris Winterhalter | January 26, 2014

IPCC joutuu ahtaammalle

Jälleen olen laiminlyönyt sivustoani. Tässä kuitenkin jotain pientä tähän hätään. Hyviä kirjoituksia löytyy netistä enenevissä määrin. Seuraavassa pari uutta linkkiä “på finska”:

Mielenkiintoisia ja todella asiallisia kirjoituksia suomeksi löytyy

Mauri Timosen blogista löytyy viite Katternö asiakaslehden ilmastojuttuun

http://lustiag.pp.fi/data/pdf/Katterno_1_2013_FI_6.pdf

Kun IPCC jatkuvasti toitottaa äärisääilmiöiden lisääntymisestä ihmisen aiheuttamaksi väitetyn ilmaston “lämpiämisen” seurauksena on mielenkiintoista tarkistaa tietoja menneistä ilmastoista – löytyy:

http://ilmastokauhu.blogspot.fi/2013/05/kiusallisia-tuulahduksia-menneisyydesta.html

Posted by: Boris Winterhalter | January 5, 2014

Nykyistä korkeampia lämpötiloja?

Rooman loistokauden ja keskiajan nykyistä korkeammat lämpötilat varmistuvat?

Karkeista kryogeenisista luolakarbonaateista (coarse cryogenic cave carbonates – CCCcoarse) on tullut uusi keino määrittää alueen lämpötilahistoriaa. Euroopan monista jäätiköistä vapailla alueilla sijainneista luolista on löydetty ikiroudassa muodostuneita kalkkisaostumia. http://www.clim-past.net/8/1821/2012/cp-8-1821-2012.pdf

Karbonaattikerrokset ovat syntyneet ikiroutaoloissa kun luolan pohjalla ollut ajoittain sula karbonaateilla kyllästetty lampi jäätyy hitaasti lämpötilan laskiessa. Tällöin liuenneena olevat karbonaatit saostuvat hitaasti säilöen kiteytyvän kalkkirakeen kerroksiin kulloisia olosuhteita vastaavia isotooppikoostumuksia.

Aiemmat tutkimukset koskivat lähinnä viimeisen jääkauden aikaisia tapahtumia. Nyt tutkijat ovat onnistuneet selvittämään Sveitsin Länsi-Alpeilla olevan Leclanche luolan jääkauden jälkeistä (holoseenin) lämpötilakehitystä http://www.the-cryosphere.net/7/1073/2013/tc-7-1073-2013.pdf.

Saksalainen tutkija M. Lütscher kollegoineen pystyivät vaikeuksista huolimatta määrittämään uraani/torium-sarjan isotooppianalyyseillä kalkkisaostumien ikäsuhteita. He löysivät kolme eri-ikäistä saostumatapahtumaa ajalta 2129 – 751 eli vuosia ennen vuotta 2000.

Tutkituista näytteistä kahdet antoivat iät 751 ± 55 ja 823 ± 58 a b2k, missä b2k vastaa vuosia ennen vuotta 2000, eli nykyikinä noin vuosia 1249 ja 1117. Neljä muuta näytettä sijoittuivat vuoden 927 tienoille. Yksi näytteistä antoi iäksi 2129 ± 235 a b2k vastaten noin vuotta 129 eaa.

Mainitussa tutkimuksessa todetaan, että analysoimalla karbonaatti rakeiden isotooppisuhteita saadaan tapahtumille sekä ikämääritykset että luolan katon läpi tihkuneiden sadevesien lämpötilat. Tulokset vahvistavat aiempia historian kirjoissa esitettyjä käsityksiä Rooman ja keskiajan lämpökausien aikana vallinneista kohonneista kesälämpötiloista. Kirjoittajat toteavat, että nuo lämpimät kaudet olivat todennäköisesti lämpimämpiä kuin nykyinen moderni lämpökausi.

Posted by: Boris Winterhalter | December 19, 2013

Ilmastolaki???

Kuukausi sitten kirjoitin mm, että Australia on luopunut päästötavoitteistaan, kuten ilmeisesti useat muutkin maat, vaikka ehkä vähemmän julkisesti. Siitä huolimatta Suomen hallitus on petaamassa uutta TIUKKAA ilmastolaki rankaisemaan meitä suomalaisia jo perinteisesti tarkasta energian käytöstä.

Pasi Matilainen Ilmastofoorumi r.y:stä on koostanut erinomaisen hallituksen ilmastolakihanketta kyseenalaistavan tekstin:  http://www.ilmastofoorumi.fi/ilmastonmuutos/vahva-ilmastolaki-usein-kysyttyja-kysymyksia-faq/

Pasin teksti on syvällisesti harkittu, enkä ainakaan itse löydä siitä mitään epäselvää. Lukekaa ja levittäkää tietoa!

 

 

 

Posted by: Boris Winterhalter | November 21, 2013

Onko alkava talvi aiempia kylmempi vai leudompi?

Lähes tasan kaksi vuotta sitten kirjoitin talven lämpötiloista ja miten ystäväni Jalle Ahlbeckin tutkimukset http://ilmasto.wordpress.com/2011/11/20/tuleva-talvi-edellisia-lampimampi/ voivat auttaa ymmärtämään taustalla toimivia säävoimia ja niiden vaikutusta tulevaan ilmastoon.

Nyt Jalle on julkaissut laajemman version alkuperäisestä työstään verkossa, jota olen pohdiskellut uudessa tekstissäni osoitteessa http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/PDF/Alkava talvi 2013-14.pdf

 

Posted by: Boris Winterhalter | November 6, 2013

Studia Generalian paras esitys

31.10.2013 HY:n Porthanian luentosalissa pidettiin viides Muuttuva Ilmasto sarjaan kuuluvat kaksi luentoa. Ensiksi puhui Professori Atte Korhola ja toisena ennen melko tyhjää loppukeskustelua Hannele Cantell.

Atte Korhola puhui täyttä asiaa, joskin hieman välillä myötäili Ilmatieteenlaitoksen virallista ilmastonäkemystä. Hänen ehkä tärkein sanomansa oli avoimen diskurssin (keskustelun) tärkeydestä, sillä ilmastotieteessä on vielä aivan liikaa avoimia kysymyksiä, vaikka IL:n Mikko Alestalo on aiemminkin virheellisesti korostanut, että ilmastonmuutos on tieteellisesti ratkaistu. Näin ykskantaan ei edes IPCC viimeisimmässä raportissaan kehtaa väittää.

Hannele Cantell keskittyi ilmasto informaatioon, pelotteluun, y.m.

Kehotan asiasta kiinnostuneita lukemaan Mikko Mäkisen kommentit tilaisuudesta, koska itse en pystyisi paremmin kuvaamaan tapahtunutta.

Esitelmien ja keskustelun jälkeen pienen katkon jälkeen seurasi paneelikekustelu, jonka tyhjänpuoleinen Pasi Toiviaisen juontama keskustelu ei ollut Korholan ansiosta ihan täyttä rimanalitusta. Etenkin juontajana Toiviainen unohti roolinsa ja keskittyi omiin messiaanisiin muisteloihin omasta uskoon tulosta.

Posted by: Boris Winterhalter | October 31, 2013

Mikon blogi

Olen ollut saamaton ylläpitämään omia blogejani, mutta onneksi on muita minua huomattavasti ahkerampia bloggaajia. Pitkästä aikaa poikkesin taasen Mikko Mäkisen realistiselle ilmastoblogille – suosittelen kaikille. Pidin etenkin hänen näkemyksistään Studia Generalian tähänastisten luentojen annista. Yksinkertaisesti voisi todeta, että poliittisesti korrekti Ilmatieteenlaitoksen ylläpitämä sanoma välittyy lähes joka kerta. Odotan kiinnostuksella mitä tämän päivän (31.10.13) Atte Korholan ja Hannele Cantellin esitykset tarjoavat tiedon janoisille.

Posted by: Boris Winterhalter | September 22, 2013

Tukholman IPCC kokouksella on ongelma!

Tukholmassa pidetään 23-26.9.2013 IPCC:n ensimmäisen työryhmän (AR5 WGI) kokous, jossa käsitellään päättäjille suunnattua yhteenvetoa ilmastomuutosta koskevasta 5:stä tieteellisestä raportista. Tosin itse raportti on tarkoitus julkaista vasta myöhemmin vuonna 2014.

Tieteessä on tapa yleensä päinvastainen; ensiksi laaditaan raportti/tutkimus ja vasta sen perusteella siitä informoiva yhteenveto. Syynä päinvastaisille toimille johtuu tarpeesta varmistaa, että myöhemmin valmistuvan raportin sisältö vastaa poliittisesti sorvattua yhteenvetoa.

Kokouksen ilmeisesti suurimat ongelmat koskevat maapallon keskilämpötilan ennustettua mutta mallintajien harmiksi olemattomaksi osoittautunutta lämpenemistä. IPCC on puheenjohtajansa suulla jo aiemmin myöntänyt, että viimeisten 15 vuoden aikana ei ilmaston lämpenemistä ole havaittu. Kuitenkin mallien mukaan lämpenemistä olisi tuona aikana pitänyt tapahtua peräti 0,3 astetta ilmakehän ihmisperäisen hiilidioksidin kiihtyvän lisääntymisen seurauksena. Huom! Edellisten 30 vuoden aikana maapallon ilmasto oli lämmennyt peräti uhkaavat 0,5 astetta.

Tukholmassa tullaan ilmeisesti kuumeisesti pohtimaan miten tämä malliennusteiden ja todellisten mittausten epäsuhta voitaisiin selittää menettämättä IPCC:n uskottavuutta, kun se jatkaa raportoimistaan ilmaston uhkaavasta lämpenemisestä.

Lämpenemisen hiipuminen tullaan todennäköisemmin selittämään tilapäisen luonnollisen vaihtelun avulla, kuten purkautuvien tulivuorten jäähdyttävällä vaikutuksella sekä lämmön “häviämisellä” merten syvyyksiin. IPCC tulee mitä todennäköisemmin vihdoin hyväksymään, että aurinkotutkijoiden havaitsema auringon aktiivisuuden väheneminen saattaa vaikuttaa maapallon ilmaston lämpötilaan.

Tulivuoritoiminta viimeisten vuosikymmenten aikana on ollut varsin maltillista, vaikka näkyykin lämpötiloissa pieninä ohimenevinä notkahduksina. Tulivuoripurkausten ylempiin ilmakerroksiin levittämät pienhiukkaset heikentävät tilapäisesti auringon maanpintaa lämmittävää vaikutusta, mutta vaikutus on marginaalinen joten selitys jää ontuvaksi.

Mielenkiintoinen selittävä yritys liittyy väitteeseen, että lämpöä on karannut merten syvyyksiin. Mittaustulokset eivät tällaista ajatusta oikein tue, etenkin koska syvyyksien lämpötilojen luotettava tilastointi on alkanut vasta tällä vuosituhannella uusilla automaattisilla ARGO-poijuilla.

Merten lämpenemistä koskevaan väitteeseen liittyy toinenkin pulma, eli miten tämä oletettu lämpö on siirtynyt syvälle meriin. Tiedämme, että auringon säteily lämmittää voimakkaimmin trooppisten merien pintaosia. Silloinkin pinta lämpiää korkeintaan reiluun 30 asteeseen, sillä haihtuminen jäähdyttävänä tekijänä estää avomerellä lämpötilan nousun (auringon lämpö ei riitä). Tämä tosiseikka jää useimmiten IPCC:n taholta mainitsematta.

IPCC korostaa kasvihuonekaasujen – etupäässä hiilidioksidin – infrapunasäteilyn palautevaikutusta (back radiation). Suoran auringon säteilyn keskimääräiseksi arvoksi maan pinnalla esitetään 161 W/m2 ja vastaavasti infrapunasäteilypalautteelle yli kaksikertainen teho (333 W/m2). Viimeksi mainittu esitetään lämpötilan mereen katoamisen syyksi, koska hiilidioksidipitoisuuskin on noussut. Tässä rikotaan räikeästi fysikaalista todellisuutta, sillä kasvihuonekaasujen merenpintaan kohdistuva infrapunasäteily ei tunkeudu veteen pintakalvoa syvemmälle ja näin vain kiihdyttää haihtumista.

Lopuksi vielä muutamia ajatuksia auringosta. Johtavien aurinkotutkijoiden mukaan auringon aktiivisuus on hiipumassa ainakin seuraavina vuosikymmeninä. Koska edellisten auringon hiljaiselojen aikana (Maunder- ja Dalton-minimit) maapallon ilmasto oli nykyistä surkeampi, on siis todennäköistä, että maapallo on lähitulevaisuudessa menossa kohti “kylmempiä” aikoja. Näin ollen, olisi kummallista ellei IPCC myönnä tulevassa yhteenvetoraportissa auringon aktiivisuuden vaikuttavan maapallon ilmastoon.

Tulee olemaan mielenkiintoista seurata Tukholman kokouksen tapahtumia ja etenkin median roolia tulosten tiedottamisessa.

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.