Posted by: Boris Winterhalter | May 11, 2014

Hesari edelleen sensuroi

Helsingin Sanomissa tulee lähes päivittäin kirjoituksia ilmastonmuutoksesta, sen “torjunnasta” ja samalla myös skeptikkojen mollaamista.

Ilmeisesti enemmistö kansalaisista alkaa kyllästyä jatkuvasta pelottelupropagandasta, etenkin kun säät vaihtelee joka tapauksessa. Aiheesta oli 4.5 Katja Boxbergin valitus Helsingin Sanomissa, että aiheesta puhutaan liian vähän. Siihen liittyen lähetin samana päivänä mielipidetoimitukseen seuraavan tekstin:

Ilmastokeskustelun avoimmuus?

Katja Boxberg (HS 4.5) pohtii vaisua ilmastokeskustelua ja hakee vastauksia Timo Vesalan ja Vesa-Matti Lahden mielipiteistä. Heistä kumpikaan ei näytä ymmärtävän, että yli kaksikymmentä vuotta jatkunut ilmastolla pelottelu ei juurikaan nykyihmistä hetkauta. Kysyttäessä pelottaako, monet nuoret ja etenkin naiset vastaavat myönteisesti juuri niillä samoilla sanoilla, joita media on suoltanut julkisuuteen. Samoin vastaavat valitettavasti myös monet tieteen ja talouden edustajat, joiden leipä on kiinni poliittisista ilmastopäätöksistä.

Todellista tietopohjaista keskustelua ei juurikaan käydä, sillä moniko korkeasti koulutettu tutkija todella hallitsee ilmaston säätelyyn liittyvät monimutkaiset prosessit? Tilannetta vääristää myös kriittisten tutkijoiden leimaaminen ilmastonmuutosta kieltäviksi “skeptikoiksi”. Todellisuudessa he yleensä toteavat maapallon ilmaston vaihtelevan luonnostaan eikä nykyinen kehitys osoita siitä poikkeavaa. Tämän osoittavat monet menneiden aikojen ilmastoja koskevat tutkimukset.

Tärkeintä olisi jatkaa avoimin mielin eri aikoina esiintyneiden ilmastoheilahdusten todellisten syiden selvittämistä eikä tyytyä puutteellisten ilmastomallien luomaan harhaan ihmiskunnan syyllisyydestä. Maapallon väestön räjähdysmäinen lisääntyminen on suurin ongelmamme ja siinä hiilen poltto vaikuttaa korkeintaan taajamien ilman puhtauteen.

Boris Winterhalter, fil. tri
Espoo

********

Hämmästyin lukiessani Hesarin mielipidesivua 7.5 kun Antero Järvinen, Kilpisjärven biologisen aseman johtaja, sai  julkaistua kirjoituksen, jossa todetaan mm. että luonnontiede ei tue poliittista ilmastopolitiikkaa. Järvisen taitavasti valitsemat sanat läpäisivät HS-sensuurin. Yksinkertainen toteamus oli, että jos ilmastomallit eivät vastaa havaintoja niin mallit ja niiden luomat ennustukset ovat selvästi väärässä.  Tämä toteamus on skeptikkojen tärkein argumentti väittelyssä IPCC:n pelotteludoktriinia vastaan.  KIITOS Antero!

 

Posted by: Boris Winterhalter | May 2, 2014

Media rajoittaa sananvapautta!

Olen vuosien varrella kokenut miten politisoitunut tiede pyrkii tukahduttamaan tieteelle ominaista ja välttämätöntä keskustelua. Helsingin Sanomien nurjaan asenteeseen totuin ja Matti Vanhasen pääministerikaudella, kun hän jyrähti: “kaikkinainen ilmastonmuutoksen vähättely on loputtava heti!”. Sen jälkeen olen saanut tekstejäni julkisuuteen mm. Suomen geologisen seuran Geologi-lehdessä. Nyt helmi/maalikuussa sekin tyssäsi, kun päätoimittaja katsoi, että kirjoitukseni, joka oli tarkoitettu vastineeksi Toni Eerolan kirja-arvostelulle, ei sovi lehden linjaan.

Olin uurastanut tekstin kanssa, joten saatan sen tiedoksi tämän blogini kautta. Eerolan teksti, jota kommentoin, löytyy osoitteesta: http://www.geologinenseura.fi/geologi-lehti/6-2013/Geologi_6_2013_kirjarv.pdf
Oma vastineeni löytyy vastaavasti: Sopeutuminenko ilmastonmuutokseen

Posted by: Boris Winterhalter | February 10, 2014

Hadley keskuksen uusi ilmastoennuste

IPCC:n tärkeimmän ilmastoaineiston tuottaja brittien Met Office Hadley keskus on julkaissut korjatun viiden vuoden ilmastoennusteensa: http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/1/8/decadal_forecast_2014-2018_jan2014.pdf

Hadley 2014 5 yr forecast

Kuva 1. Globaali vuotuinen lämpötila vuodesta 1960 alkaen sekä Met officen uusimman kymmenvuotisennustusjärjestelmän tammikuussa 2014 tuottama ennustekooste. Tumman siniset viivat kuvaavat 10 erillisen ennusteajon kehitystä alkaen tämä vuoden marraskuun 2013 ennusteella ja vaalean siniset viivat vastaavat viime vuoden ennusteita. Kaikki data perustuu vuotuisiin vieriviin keskiarvoihin. Katkos mustien ja tumman sinisten viivojen välillä johtuu marraskuulta 2012 lokakuuhun 2013 kattavan viimeisen havaintoarvon ja vastaavasti ennusteiden ensimmäisen jakso kattaa marraskuulta 2013 lokakuuhun 2014. Ohuet mustat viivat edustavat havaittuja vuotuisia keskiarvosarjoja kolmesta erillisestä aineistosta. Aiemmat ennusteet alkaen marraskuusta vuosilta 1960, 1965, …, 2005 on merkitty punaisella ja kytkettyjen mallien vertailuprojektin viidennen vaiheen CMIP5) mallisimulaatiot, joita ei ole sovitettu havaintoihin esitetään vihreällä värillä. Kummassakin tapauksessa varjostuksella kuvataan todennäköisintä vaihteluväliä siten, että havaintojen oletetaan sijoittuvan varjostuksen sisäpuolelle 90% ajasta. Kaikki lämpötilat esitetään poikkeamina vuosien 1981-2010 keskiarvosta.

Aineiston käsittelytavasta johtuen tuleva kehitys tulee todennäköisimmin noudattamaan vihreällä kuvatun alueen alarajaa. Syitä nykyisen lämpenemisen tyrehtymiselle on pyritty selittämään kolmessa Hadley keskuksen tuottamassa raportissa, jotka hakevat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

*    Mitä trendejä on havaittavissa tämän aikajakson muissa ilmastoindikaattoreissa?
*    Mitkä ovat ne tekijät, jotka voisivat selittää nykyisen pysähdyksen?
*    Miten nykyinen pysähdys vaikuttaa tuleviin ilmastoennustuksiin (projektioihin)?

Ensimmäinen tutkimus pyrkii osoittamaan, että laaja valikoima ilmastoindikaattoreita kertovat edelleen muutoksista, jotka ovat sopusoinnussa lämpenevän maailman ja ymmärtämämme ilmastojärjestelmän toiminnan kanssa. http://www.metoffice.gov.uk/research/news/recent-pause-in-warming

Toisen tutkimuksen mukaan on vaikeata selittää nykyistä lämpenemisen hiipumista pelkästään planeetan vastaanottaman kokonaisenergian vähenemisellä, toisin sanoen auringosta tulevan kokonaisenergian ja maapallolta poistuvan lämpöenergian erotuksella. Ainakin osa lämpenemisen pysähtymisestä näyttäisi johtuvan muutoksista lämmön siirtymisissä ylimpien ja syvien merikerrosten välillä; havaintojen perusteella Tyyni Valtameri voisi olla taustavaikuttaja. http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/q/0/Paper2_recent_pause_in_global_warming.PDF

Viimeinen tutkimus osoittaa, että havaittu keskeytyminen globaalin pintalämpötilan nousussa ei asiallisesti muuta maapallon riskiä merkittävästä lämpenemisestä vuosisadan loppuun mennessä. Ei se myöskään kumoa ilmaston lämpenemiseen liittyvää perusfysiikkaa, ilmastomallien tieteellisiä perusteita eikä niiden arvioita ilmastoherkkyydestä.

http://www.metoffice.gov.uk/media/pdf/3/r/Paper3_Implications_for_projections.pdf

Kuten arvata saattaa, kyseiset kolme tutkimusta pyrkivät selittämään IPCC:n omaksumalla tavalla havaittu lämpenemisen pysähtyminen huomioimatta muita mahdollisia selityksiä, kuten vaikkapa auringon magneettisen aktiivisuuden vaihtelulla, kosmisen säteilyn pilvivaikutuksella, vesiplaneetan termostaattivaikutuksella tai vain siksi, että maapallon ilmasto on luonnostaan vaihteleva ja nykyinen lämpeneminen on vain toipumista pienestä jääkaudesta, jota taasen edelsi nykyisen tapainen keskiajan lämpökausi ilman hiilidioksidipakotteita, jne.

Posted by: Boris Winterhalter | February 7, 2014

Hyvä 2 viikon ennuste

Oletan että kaikki ihmiset ovat kiinnostuneet tulevien päivien säistä. Itse olen pitempään seurannut WEATHERONLINE sivustoa ja todennut sen ennustavan nykytalven oikut varsin hyvin. Sivuilta voi valita erilaisia parametreja, joskin itse olen lähinnä tyytynyt Skandinavian alueen lämpötilajakautumaan: http://www.weatheronline.co.uk/cgi-bin/expertcharts?LANG=en&MENU=0000000000&CONT=scan&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BASE=201402040600&VAR=tmp2&HH=90&INFO=0&ARCHIV=0&ZOOM=0

Kokeilkaa ja ihmetelkää, sillä ainakin etelärannikolla ennuste on pitänyt hyvin paikkansa.

 

Posted by: Boris Winterhalter | February 2, 2014

Britanniassa kuullaan skeptikkoja

Toisin kuin Suomessa, myös ilamstoskeptikot pääsevät ääneen, mm. Britannian parlamentin energia ja ilmastonmuutoskomitea on järjestänyt IPCC:n viidettä arviointiraporttia koskevan eri asiantuntijoiden kuulemiset 28.1.2014. Tilaisuus, joka on nähtävissä http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=14741 alkaa komitean haastattelulla, jossa kuullaan ensimmäisen tunnin aikana lähinnä kolmea IPCC:n sanomaan uskovaa tiedemiestä; Brian Hoskinsia, Myles Allenia ja Peter Stottia. Näiden tutkijoiden vastauksissa kuultaa selkeä epävarmuus IPCC:n viidennen arviointiraportin (AR5 WG1) sanoman uskottavuudesta, joskin vastaukset noudattavat virallista näkemystä. Toisen tunnin aikana ristitulessa ovat kansainvälistä mainetta niittäneitä IPCC:n sanomaan kriittisesti suhtautuvat tutkijat; Richard Lindzen, Donna Laframboise ja Nicholas Lewis.

Koska Lindzen oli etukäteen laatinut erinomaisen kirjallisen 21 sivuisen lausunnon omista näkemyksistään ja ainakin jotkut komitean jäsenet olivat selvästi siihen perehtyneet, näille tasiantuntijoille ja tietysti etenkin Lindzenille tuli todella kipakoita kysymyksiä. Omalla hyvin rauhallisella ja perusteellisella tyylillään puhuneen Lindzen vastaukset tuskin jättivät kuulijoissa sijaa epätietoisuudelle.

Lindzenin teksti löytyy:
http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/energy-and-climate-change/Professor-Richard-Lindzen-%28IPC0047%29.
Jos sivulle ei pääse niin minulta voi saada kopion tekstistä.
Nicholas Lewisin kirjallinen lausunto löytyy: http://www.staatvanhetklimaat.nl/2013/12/19/nic-lewis-submission-to-the-ar5-inquiry/
Aihetta on käsitelty myös Anthony Wattsin sivuilla: http://wattsupwiththat.com/2014/01/28/the-ar5-hearings-live-stream/
sekä The IPCC Report sivuilla kommentoitu:
https://ipccreport.wordpress.com/2014/01/28/oral-evidence-session-for-hoc-ipcc-review/

Posted by: Boris Winterhalter | January 26, 2014

IPCC joutuu ahtaammalle

Jälleen olen laiminlyönyt sivustoani. Tässä kuitenkin jotain pientä tähän hätään. Hyviä kirjoituksia löytyy netistä enenevissä määrin. Seuraavassa pari uutta linkkiä “på finska”:

Mielenkiintoisia ja todella asiallisia kirjoituksia suomeksi löytyy

Mauri Timosen blogista löytyy viite Katternö asiakaslehden ilmastojuttuun

http://lustiag.pp.fi/data/pdf/Katterno_1_2013_FI_6.pdf

Kun IPCC jatkuvasti toitottaa äärisääilmiöiden lisääntymisestä ihmisen aiheuttamaksi väitetyn ilmaston “lämpiämisen” seurauksena on mielenkiintoista tarkistaa tietoja menneistä ilmastoista – löytyy:

http://ilmastokauhu.blogspot.fi/2013/05/kiusallisia-tuulahduksia-menneisyydesta.html

Posted by: Boris Winterhalter | January 5, 2014

Nykyistä korkeampia lämpötiloja?

Rooman loistokauden ja keskiajan nykyistä korkeammat lämpötilat varmistuvat?

Karkeista kryogeenisista luolakarbonaateista (coarse cryogenic cave carbonates – CCCcoarse) on tullut uusi keino määrittää alueen lämpötilahistoriaa. Euroopan monista jäätiköistä vapailla alueilla sijainneista luolista on löydetty ikiroudassa muodostuneita kalkkisaostumia. http://www.clim-past.net/8/1821/2012/cp-8-1821-2012.pdf

Karbonaattikerrokset ovat syntyneet ikiroutaoloissa kun luolan pohjalla ollut ajoittain sula karbonaateilla kyllästetty lampi jäätyy hitaasti lämpötilan laskiessa. Tällöin liuenneena olevat karbonaatit saostuvat hitaasti säilöen kiteytyvän kalkkirakeen kerroksiin kulloisia olosuhteita vastaavia isotooppikoostumuksia.

Aiemmat tutkimukset koskivat lähinnä viimeisen jääkauden aikaisia tapahtumia. Nyt tutkijat ovat onnistuneet selvittämään Sveitsin Länsi-Alpeilla olevan Leclanche luolan jääkauden jälkeistä (holoseenin) lämpötilakehitystä http://www.the-cryosphere.net/7/1073/2013/tc-7-1073-2013.pdf.

Saksalainen tutkija M. Lütscher kollegoineen pystyivät vaikeuksista huolimatta määrittämään uraani/torium-sarjan isotooppianalyyseillä kalkkisaostumien ikäsuhteita. He löysivät kolme eri-ikäistä saostumatapahtumaa ajalta 2129 – 751 eli vuosia ennen vuotta 2000.

Tutkituista näytteistä kahdet antoivat iät 751 ± 55 ja 823 ± 58 a b2k, missä b2k vastaa vuosia ennen vuotta 2000, eli nykyikinä noin vuosia 1249 ja 1117. Neljä muuta näytettä sijoittuivat vuoden 927 tienoille. Yksi näytteistä antoi iäksi 2129 ± 235 a b2k vastaten noin vuotta 129 eaa.

Mainitussa tutkimuksessa todetaan, että analysoimalla karbonaatti rakeiden isotooppisuhteita saadaan tapahtumille sekä ikämääritykset että luolan katon läpi tihkuneiden sadevesien lämpötilat. Tulokset vahvistavat aiempia historian kirjoissa esitettyjä käsityksiä Rooman ja keskiajan lämpökausien aikana vallinneista kohonneista kesälämpötiloista. Kirjoittajat toteavat, että nuo lämpimät kaudet olivat todennäköisesti lämpimämpiä kuin nykyinen moderni lämpökausi.

Posted by: Boris Winterhalter | December 19, 2013

Ilmastolaki???

Kuukausi sitten kirjoitin mm, että Australia on luopunut päästötavoitteistaan, kuten ilmeisesti useat muutkin maat, vaikka ehkä vähemmän julkisesti. Siitä huolimatta Suomen hallitus on petaamassa uutta TIUKKAA ilmastolaki rankaisemaan meitä suomalaisia jo perinteisesti tarkasta energian käytöstä.

Pasi Matilainen Ilmastofoorumi r.y:stä on koostanut erinomaisen hallituksen ilmastolakihanketta kyseenalaistavan tekstin:  http://www.ilmastofoorumi.fi/ilmastonmuutos/vahva-ilmastolaki-usein-kysyttyja-kysymyksia-faq/

Pasin teksti on syvällisesti harkittu, enkä ainakaan itse löydä siitä mitään epäselvää. Lukekaa ja levittäkää tietoa!

 

 

 

Posted by: Boris Winterhalter | November 21, 2013

Onko alkava talvi aiempia kylmempi vai leudompi?

Lähes tasan kaksi vuotta sitten kirjoitin talven lämpötiloista ja miten ystäväni Jalle Ahlbeckin tutkimukset http://ilmasto.wordpress.com/2011/11/20/tuleva-talvi-edellisia-lampimampi/ voivat auttaa ymmärtämään taustalla toimivia säävoimia ja niiden vaikutusta tulevaan ilmastoon.

Nyt Jalle on julkaissut laajemman version alkuperäisestä työstään verkossa, jota olen pohdiskellut uudessa tekstissäni osoitteessa http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/PDF/Alkava talvi 2013-14.pdf

 

Posted by: Boris Winterhalter | November 6, 2013

Studia Generalian paras esitys

31.10.2013 HY:n Porthanian luentosalissa pidettiin viides Muuttuva Ilmasto sarjaan kuuluvat kaksi luentoa. Ensiksi puhui Professori Atte Korhola ja toisena ennen melko tyhjää loppukeskustelua Hannele Cantell.

Atte Korhola puhui täyttä asiaa, joskin hieman välillä myötäili Ilmatieteenlaitoksen virallista ilmastonäkemystä. Hänen ehkä tärkein sanomansa oli avoimen diskurssin (keskustelun) tärkeydestä, sillä ilmastotieteessä on vielä aivan liikaa avoimia kysymyksiä, vaikka IL:n Mikko Alestalo on aiemminkin virheellisesti korostanut, että ilmastonmuutos on tieteellisesti ratkaistu. Näin ykskantaan ei edes IPCC viimeisimmässä raportissaan kehtaa väittää.

Hannele Cantell keskittyi ilmasto informaatioon, pelotteluun, y.m.

Kehotan asiasta kiinnostuneita lukemaan Mikko Mäkisen kommentit tilaisuudesta, koska itse en pystyisi paremmin kuvaamaan tapahtunutta.

Esitelmien ja keskustelun jälkeen pienen katkon jälkeen seurasi paneelikekustelu, jonka tyhjänpuoleinen Pasi Toiviaisen juontama keskustelu ei ollut Korholan ansiosta ihan täyttä rimanalitusta. Etenkin juontajana Toiviainen unohti roolinsa ja keskittyi omiin messiaanisiin muisteloihin omasta uskoon tulosta.

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.